Cách quản lý sản phẩm? (giá, khuyến mãi,..)

Chia sẻ bài viết:
“Thay đổi, cập nhật thông tin sản phẩm có thể khiến khách không cảm thấy nhàm chán mỗi khi chọn mua 1 sản phẩm”
Tại trang chủ của ứng dụng, chọn mục Cửa Hàng (góc dưới tay trái) để vào trang thông tin chung của Cửa hàng Số.
Chọn Quản lý sản phẩm (ở khoảng giữa màn hình) như hình mình họa bên dưới để vào trang Quản lý sản phẩm.
 

Bước 2

Tại trang Quản lý sản phẩm, bạn có thể:

1. Theo dõi mọi thông tin về sản phẩm

a. Các sản phẩm đang bán
*Có thể lọc sản phẩm theo: Sản phẩm mới nhất, sản phẩm bán chạy, sản phẩm khuyến mãi, giá từ cao đến thấp, giá từ thấp đến cao, sản phẩm hết hàng.
b. Các danh mục sản phẩm đang có
Có thể tạo thêm danh mục bằng cách chọn + Tạo danh mục (góc dưới bên phải)
 

2. Sửa thông tin sản phẩm

Sửa tên sản phẩm: Cách sửa tên sản phẩm

Sửa giá: Cách sửa giá sản phẩm

Sửa giá khuyến mãi: Cách sửa giá khuyến mãi

Sửa danh mục sản phẩm: Cách sửa danh mục sản phẩm

Sửa tình trạng sản phẩm: Cách sửa tình trạng sản phẩm

Sửa mô tả sản phẩm: Cách sửa mô tả sản phẩm

Xóa sản phẩm: Cách xóa sản phẩm đã đăng

3. Thêm sản phẩm cần bán:

Cách thêm sản phẩm: Cách thêm sản phẩm 

4. Xem trước giao diện cửa hàng của bạn

Đây là giao diện cửa hàng bạn khi khách truy cập:
 
Vào Quản lý sản phẩm/ chọn Xem trước cửa hàng của bạn
 
 
 
Chia sẻ bài viết: