Bật/tắt hiển thị dòng thông tin bán kèm

Chia sẻ bài viết:

Sản phẩm bán kèm có thể tạo ra nguồn thu nhập bổ sung và tăng doanh số bán hàng. Khi khách hàng mua sản phẩm chính, họ có thể quan tâm và muốn mua thêm các sản phẩm bổ sung hoặc phụ kiện liên quan. Điều này giúp tăng tổng giá trị đơn hàng và doanh thu của doanh nghiệp. Đăng sản phẩm bán kèm cùng với sản phẩm chính giúp tăng giá trị và hài lòng cho khách hàng. Khách hàng có thể tìm thấy các sản phẩm bổ sung hoặc phụ kiện mà họ cần để sử dụng hoặc tối ưu hóa sản phẩm chính. Điều này mang lại sự tiện ích và trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Để có thể bật hiển thì dòng thông tin bán kèm, các bạn thao tác theo các bước sau:

Cách 1:

Sản phẩm (1) > Chọn sản phẩm (2) > chọn cài đặt (3) > chọn bật/tắt Bán kèm (4)

Cách 2:

Bấm vào logo cửa hàng (1) > Chọn vào cài đặt cửa hàng (2) > Chọn vào thông tin sản phẩm (3) > Bật/tắt mục bán kèm (4)

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ bài viết: