Hướng dẫn thay đổi mô tả cửa hàng

Chia sẻ bài viết:

Mô tả cửa hàng là lời giới thiệu tổng quan về cửa hàng, các mặt hàng bạn đang bán. Mô tả cửa hàng ngắn gọn và đầy đủ không chỉ thu hút khách hàng và còn làm tăng độ tin cậy của cửa hàng.

Trong bài này, Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn các bước để thay đổi mô tả cửa hàng:

Bước 1: Mở trang Cài đặt cửa hàng

Nhấn vào ảnh đại diện cửa hàng (1), chọn Cài đặt cửa hàng (2) để vào trang Cài đặt cửa hàng

Bước 2: Tại trang Cài đặt cửa hàng, bạn chọn Thông tin cửa hàng (3) để vào trang Thông tin cửa hàng, sau đó nhập mô tả cửa hàng tại mục Mô tả cửa hàng (4). Cuối cùng nhấn Cập nhật (5) để hoàn thành thay đổi mô tả cửa hàng.

Chia sẻ bài viết: