Các trạng thái đơn hàng trên Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết:

Làm sao để biết có bao nhiêu đơn hàng đang bị treo chưa được giao hoặc xử lý, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn một cách chi tiết:

Các mục trạng thái đơn hàng phía màn hình trên cho bạn biết rõ có bao nhiêu đơn Chờ xác nhận, Đang giao, Đã giao, Hủy và chi tiết hơn thì bạn hãy chọn vào danh mục muốn xem.

Đầu tiên bạn vào trang Đơn hàng (1), bạn sẽ thấy nhiều đơn hàng và các danh mục tình trạng đơn như sau:

1. Chờ xác nhận

Chờ xác nhận là trạng thái đơn hàng đã được khách hàng đặt hàng tại cửa hàng Online/Website của bạn thành công nhưng đang chờ bạn xác nhận đơn (xác nhận có hàng) để giao.

Đơn hàng chờ xác nhận chưa được tính doanh thu và các sản phẩm chưa trừ kho.

Khi khách hàng đặt đơn qua đường link cửa hàng: Đơn hàng sẽ vào mục Chờ xác nhận. Bạn cần vào Xác nhận đơn hàng để nhận đơn; hoặc Từ chối đơn hàng vì lý do nào đó, đơn hàng Từ chối sẽ được chuyển đến mục đơn hàngHủy

Khi bạn tự tạo đơn: Khi bạn tự tạo đơn, đơn hàng sẽ bỏ qua bước Chờ xác nhận, được chuyển đến mụcĐang xử lý

2. Đang xử lý

Đang xử lý là trạng thái đơn hàng đã được bạn xác nhận có hàng để giao nhưng đang chờ đóng gói để đi giao cho khách hàng.

Sau khi xác nhận đơn, đơn hàng ở trạng thái Đang xử lý. Đơn hàng ở các bước đóng gói, xuất kho, chế biến, vận chuyển thì trạng thái đơn hàng vẫn là Đang xử lý

Lúc này tồn kho của sản phẩm vẫn chưa bị trừ. Nhưng số lượng có thể bán sẽ giảm xuống.

Ở trạng thái này bạn có thể thao tác Hủy hoặc Đã giao.

3. Hoàn thành

Đơn hàng ở trạng thái Hoàn thànhkhi đã thực hiện đầy đủ thao tác: Thanh toán, đóng gói, giao hàng

Ở trạng thái này bạn có thể In đơn hàng nhưng không Sửa đơn.

4. Hủy

Bạn có thểHủyđơn hàngkhi đơn hàng chưa được giao hàng thảnh công hoặc khách hủy đơn

Đơn hàng Đã Hủy sẽ không thực hiện được bất kỳ thao tác nào khác.

5. Tất cả

Mục Tất cả thể hiện tất cả các đơn hàng được sắp xếp từ mới nhất trở về trước.

Xem thêm Tạo đơn hàng nhanh

Chia sẻ bài viết: