Quản lý khuyến mãi

Chia sẻ bài viết:

Sử dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá là một chiến lược tiếp thị hiệu quả thúc đẩy quá trình tăng đơn hàng và doanh thu trên Sổ Bán Hàng. Để cung cấp ưu đãi giảm giá, bạn có thể tạo Mã khuyến mãi hoặc Chương trình khuyến mãi trên Sổ Bán Hàng:

  • Mã khuyến mãi: Bạn có thể tạo mã khuyến mãi theo phần trăm, theo số tiền, hoặc miễn phí vận chuyển. Khách hàng có thể nhập mã khuyến mãi trực tuyến tại trang thanh toán để nhận ưu đãi.
  • Chương trình khuyến mãi: Bạn có thể cung cấp cho khách hàng một giảm giá theo phần trăm, theo số tiền hoặc đồng giá, mức giá ưu đãi sẽ được tự động áp dụng cho sản phẩm được chọn.

Tính năng Khuyến mại trên Sổ Bán Hàng giúp bạn có thể dễ dàng: Tạo mới, cập nhật và quản lý các ưu đãi giảm giá…

Trong phần này:

  1. Tạo mã khuyến theo phần trăm, số tiền cố định, khuyến mãi ẩn
  2. Chỉnh sửa/ xóa mã khuyến mãi
  3. Cách áp dụng mã khuyến mãi
  4. Chia sẻ mã khuyến mãi
Chia sẻ bài viết: