Quản lý khuyến mãi

Chia sẻ bài viết:

Sử dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá là một chiến lược tiếp thị hiệu quả thúc đẩy quá trình tăng đơn hàng và doanh thu trên phần mềm Sổ Bán Hàng. Để cung cấp ưu đãi giảm giá, bạn có thể tạo Mã khuyến mãi hoặc Chương trình khuyến mãi trên Sổ Bán Hàng:

  • khuyến mãi: Bạn có thể tạo mã khuyến mãi theo phần trăm đơn hàng, theo số tiền, theo sản phẩm, hoặc theo giá trị đơn hàng. Khách hàng có thể nhập mã khuyến mãi trực tuyến tại trang thanh toán để nhận ưu đãi. Hoặc khi lên đơn hàng trực tiếp từ phần mềm bạn có thể thêm các mã này vào đơn để giảm giá cho khách hàng.
  • Chương trình khuyến mãi: Chiến dịch tạo mã ưu đãi theo thời gian và chiến dịch thu hút khách, tri ân khách tại cửa hàng. Với tính năng cài đặt nâng cao giúp bạn tạo mã khuyến mã theo số lượng và có thể ẩn mã trên website bán hàng để bạn gửi các mã này đến từng nhóm khách hàng trong chiến dịch tại cửa hàng của bạn. Bạn có thể cung cấp cho khách hàng các mã giảm giá theo phần trăm, theo số tiền, theo sản phẩm, theo giá trị đơn đã được cài đặt trước đó.

Tính năng Khuyến mãi trên Sổ Bán Hàng giúp bạn có thể dễ dàng: Tạo mới, cập nhật và quản lý các ưu đãi giảm giá…

Chia sẻ bài viết: