Thiết lập ban đầu trước khi sử dụng ứng dụng Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết:

Trong bài này, Sổ Bán Hàng sẽ cung cấp các bước chính mà bạn cần để thiết lập cửa hàng Sổ Bán Hàng của bạn. Bạn có thể xem nó như là một điểm khởi đầu và như một tham chiếu để đảm bảo rằng bạn không quên bất kỳ bước nào.

1. Thiết lập quản trị cơ bản

Trước khi bạn bắt đầu thêm sản phẩm lên ứng dụng và bán hàng, bạn cần thực hiện cài đặt các thông tin cơ bản trong mục Cài đặt cửa hàng:

2. Thêm mới và sắp xếp sản phẩm

  • Tạo sản phẩm có đầy đủ thông tin và quản lý tồn kho để bán hàng
  • Tạo danh mục hoặc chọn danh mục cho sản phẩm nếu bạn muốn sắp xếp các sản phẩm của mình thành nhóm để thuận tiện cho việc quản lý
  • Gắn nhãn cho sản phẩm nếu bạn muốn khách hàng dễ dàng tìm thấy các sản phẩm đang bán chạy, đang khuyến mại… ở cửa hàng của bạn
  • Thêm phân loại nếu sản phẩm của bạn có nhiều phân loại khác nhau
  • Bật nút tồn kho nâng cao cho sản phẩm để quản lý kho hàng
  • Kích hoạt nút Hiển thị trên website cửa hàng nếu bạn muốn khách hàng nhìn thấy sản phẩm của bạn trên website

3. Hóa đơn bán hàng

4. Kết nối bán hàng với sàn thương mại điện tử

  • Ứng dụng Sổ bán hàng có hỗ trợ liên kết với Shopee , tính năng này hỗ trợ cho các bạn đã có cửa hàng trên Shopee giúp đồng bộ sản phẩm, đơn hàng và giao dịch từ Shopee về Sổ Bán Hàng để hỗ trợ cho việc quản lý bán hàng hiệu quả hơn.

Sau khi thiết lập các thông tin cơ bản, bạn có thể bắt đầu quản lý bán hàng thảnh thơi cùng Sổ Bán Hàng.

Chia sẻ bài viết: