Cách sửa danh mục sản phẩm

Chia sẻ bài viết:
“Danh mục sản phẩm giúp cửa hàng trông gọn gàng, dễ quản lý hơn. Đồng thời cũng khiến khách hàng dễ lựa chọn”

Mục lục bài viết

Bước 1

Tại trang chủ của ứng dụng, chọn mục Cửa Hàng (góc dưới tay trái) để vào trang thông tin chung của Cửa hàng Số.
 
Chọn Quản lý sản phẩm (ở khoảng giữa màn hình) như hình mình họa bên dưới để vào trang Quản lý sản phẩm.
 

Bước 2

Tại trang Quản lý sản phẩm, chọn sản phẩm cần chỉnh sửa danh mục trong mục tổng sản phẩm, màn hình sẽ chuyển đến giao diện Chi tiết sản phẩm.
 
Chọn mỳ hảo hảo là sản phẩm cần sửa danh mục
 

Bước 3

  1. Tại Chi tiết sản phẩm, chọn Danh mục, để vào trang Chọn danh mục
  2. Tích chọn danh mục phù hợp, ấn Cập nhật
  3. Màn hình trở lại trang Chi tiêt sản phẩm như hình dưới, chọn Cập nhật là bạn đã sửa danh mục thành công.
 
 
 
Chia sẻ bài viết: