Hướng dẫn thay đổi địa chỉ cửa hàng

Chia sẻ bài viết:

Địa chỉ cửa hàng là nơi mà khách hàng có thể mua hàng trực tiếp hoặc là thông tin được thể hiện trên hoá đơn bán hàng của cửa hàng. Việc để địa chỉ cửa hàng chính xác sẽ giúp cho khách hàng tìm được cửa hàng của bạn một cách nhanh chóng và tăng độ tin cậy với khách hàng.

Trong bài này, Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn các bước để thay đổi địa chỉ cửa hàng:

Bước 1: Mở trang Cài đặt cửa hàng

Nhấn vào ảnh đại diện cửa hàng (1), chọn Cài đặt cửa hàng (2) để vào trang Cài đặt cửa hàng

Bước 2: Tại trang Cài đặt cửa hàng, bạn chọn Thông tin cửa hàng(3) để vào trang Thông tin cửa hàng, sau đó nhập địa chỉ cửa hàng tại mục Địa chỉ (4). Cuối cùng nhấn Cập nhật (5) để hoàn thành thay đổi địa chỉ cửa hàng

Chia sẻ bài viết: