Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Quản lý bán hàng

Phần mềm Sổ Bán Hàng mang đến một nền tảng quản lý và bán hàng tổng thể từ offline (Tại cửa hàng) đến online (Trực tuyến). Sổ Bán Hàng cung cấp nhiều gói sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhiều mô hình kinh doanh khác nhau từ kinh doanh tại cửa hàng đến bán hàng trên website, sàn thương mại điện tử và mạng xã hội Facebook, Zalo OA.

Sổ Bán Hàng giúp các chủ kinh doanh quản lý chi tiết tình hình hoạt động bán hàng, sản phẩm tồn kho, thông tin khách hàng, kiểm soát nhân viên một cách đơn giản… Ngoài ra, phần mềm Sổ Bán Hàng còn giúp thống kê các số liệu quan trọng thông qua những báo cáo, từ đó chủ kinh doanh có thể đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp.
 
Quy trình quản lý bán hàng thiết yếu bao gồm: