Hướng dẫn tìm kiếm khách hàng trong danh sách khách hàng

Chia sẻ bài viết:

Bất kỳ cửa hàng nào cũng muốn khách hàng thường xuyên quay lại mua hàng. Để đạt được điều này bạn cần tạo mối quan hệ bền vững với khách hàng của mình bằng cách quản lý khách hàng tốt. Tuy nhiên, bạn chưa biết làm thế nào để tìm kiếm khách hàng nhanh nhất trong danh sách khách hàng dài dằng dặc. Bài viết này, Sổ Bán Hàng hướng dẫn bạn tìm kiếm khách hàng trong danh sách khách hàng.

Bước 1: Mở trang Khách hàng bằng

  • Nhấn Xem thêm (1) để mở Kho ứng dụng của Sổ Bán Hàng, chọn Khách hàng (2)

Bước 2: Tại trang Khách hàng, nhập tên khách hàng trên thanh tìm kiếm (3) để hiển thị khách hàng cần tìm

Bạn có thể tìm kiếm khách hàng, hoặc thông tin đơn hàng có thể tìm kiếm nhanh khách hàng bằng cách sau:

  • Tại trang chủ, nhấn biểu tượng mã QR (1) > trên thanh tìm kiếm nhập tên khách hàng (2) > chọn khách hàng (3)
Chia sẻ bài viết: