Hướng dẫn tạo đơn hàng offline

Bán hàng là phải có lãi. Ghi lại đầy đủ các đơn hàng đã bán trong ngày giúp bạn kiểm soát lãi lỗ, tránh thất thoát tiền bạc hiệu quả. Tạo đơn hàng offline là thao tác chức năng giúp bạn là người bán tự ghi nhận đơn hàng. Bên cạnh đó, để hỗ trợ bạn tốt hơn trong trường hợp mình cần tạo đơn hàng nhưng không có mạng hoặc đường truyền mạng không ổn định, Sổ Bán Hàng đã cho ra mắt tính năng tạo đơn hàng offline, không cần kết nối mạng vẫn lên đơn ngon lành. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các bước ghi đơn hàng offline:

1. Tạo đơn hàng

Bước 1: Vào mục Tạo đơn (1) >chọn sản phẩm, tăng số lượng cần lên đơn (2) >Tiếp tục (3)

Bước 2: Tại trang Xác nhận đơn hàng, bạn chỉnh sửa thông tin đơn hàng (4) (bạncó thể bỏ qua bước này nếu không có nhu cầu)

 • Hình thức bán: Bạn chọn hình thức:
 1. Ăn tại bàn: chọn vị trí bàn trong phần quản lý bàn
 2. Mang về: dành cho khách mua mang về
 3. Giao hàng: dành cho khách mua hàng vận chuyển
 • Giá bán: giá lẻ hoặc giá sỉ (xem thêm cài đặt giá sì CTA)
 • Khách hàng: Thông tin khách hàng, sẽ là khách lẻ nếu không điền
 • Khuyến mãi: người mua có thể sẽ tự chọn khuyến mãi hoặc bạn áp dụng khuyến mại cho khách vào đơn (CTA tạo chương trình khuyến mãi)
 • Phí vận chuyển: điền giá trị phí vận chuyển hoặc để trống nếu không có (cài đặt phí vận chuyển xem tại đây (link…)
 • Chiết khấu: Giá trị chiết khấu bạn muốn cho khách hàng.
 • Thanh toán trước: Dành cho khách thanh toán ngay khi lên đơn hàng hoặc nợ lại
 1. Thanh toán đủ tiền: Tại phần Khách đã trả bạn ghi đủ giá trị đơn hàng -> xác nhận
 2. Thanh toán một phần/chưa thanh toán: bạn ghi số tiền khách thanh toán, ứng dụng sẽ tự trừ và lưu thông tin tại đơn
 • Ghi chú đơn hàng: lưu thông tin cần chú ý và đính kèm hình ảnh (nếu có)

Bước 3: Sau khi chỉnh sửa xong thông tin đơn hàng, chọn mục Lưu đơn hoặc Thanh toán(5) để hoàn thành đơn hàng.

2. Tạo đơn hàng offline

2.1 Tạo đơn hàng offline

Bước 1: Vào mục Tạo đơn (1) >chọn sản phẩm, tăng số lượng cần lên đơn (2) >Tiếp tục (3)

2.2 Đồng bộ đơn hàng

Lưu ý: Nếu bạn có đơn hàng offline , bạn cần đồng bộ đơn hàng trước khi đăng xuất khỏi ứng dụng để tránh trường hợp mất đơn hàng và không khôi phục được

Cách 1:

Vào mục Bạn có 1 đơn chưa đồng bộ > Xem chi tiết > Đồng bộ hoặc Đồng bộ tất cả bộ

Cách 2:

Vào mục Đơn hàng (1) > Đơn hàng (2) > Đồng bộ (3)

Như vậy là bạn đã hoàn thành các bước tạo đơn hàng offline. Chúc bạn buôn bán phát tài phát lộc!

Xem thêm

Báo cáo lãi lỗ bán hàng

Nâng cấp Sổ Bán Hàng PRO