Hướng dẫn xoá tài khoản trên ứng dụng Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết:

Vì một nguyên nhân nào đó, bạn quyết định xoá tài khoản đăng ký ứng dụng Sổ Bán Hàng. Bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:

Nhấn ảnh đại diện cửa hàng (1), chọn Cài đặt tài khoản (2). Tại trang Thông tin cá nhân, chọn Xoá tài khoản (3) và xác nhận Đồng ý (4) để khoá tài khoản.

Bạn cần suy nghĩ kỹ trước khi quyết định xoá tài khoản vì mọi thông tin và các giao dịch của bạn trên ứng dụng Sổ Bán Hàng sẽ được xoá toàn bộ, không lấy lại được khi bạn nhấn Đồng ý.

Để tránh mất dữ liệu bạn có thể lưu trữ dữ liệu về email trước khi xoá tài khoản ứng dụng Sổ Bán Hàng.

Các câu hỏi thường gặp

Tại mới tài khoản trên ứng dụng Sổ Bán Hàng như thế nào?

Tôi có thể đăng nhập tài khoản trên thiết bị khác không?

Tôi có thể đăng nhập tài khoản trên nhiều thiết bị khác không?

Chia sẻ bài viết: