Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Quản lý kho hàng

Tính năng Kho hàng trong Sổ Bán Hàng cung cấp cho bạn toàn bộ các thông tin quản lý kho sản phẩm, hàng hoá.

Tại đây, bạn có thể xem thông tin Sổ Kho bao gồm các hoạt động xuất/nhập hàng hóa, kiểm kho khi giao ca hoặc trước mỗi khi kết ca, quản lý chi tiết tồn kho nguyên vật liệu, xem được báo cáo kho hàng.

Hãy cùng tham khảo thêm chi tiết các tính năng bên dưới nhé: