Hướng dẫn sửa, hủy đơn hàng

Chia sẻ bài viết:

Khi xem báo cáo lãi lỗ hoặc báo cáo đơn hàng bạn phát hiện ra một số đơn hàng sai thông tin khiến báo cáo không chính xác. Bạn muốn thay đổi hoặc huỷ đơn hàng đó nhưng không biết làm thế nào. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách sửa, xoá đơn hàng nhanh nhất.

  1. Hướng dẫn sửa đơn hàng

Tại màn hình chính, chọn Xem thêm (1) > Đơn hàng (2) > Tìm kiếm đơn hàng cần sửa (3) > Nhấn chọn đơn hàng cần sửa (4) > Sửa (5)

Lưu ý bạn chỉ có thể sửa đơn đang ở trạng thái: Chờ xác nhậnđang xử lý. Đơn tại trạng thái Hoàn thành Hủy sẽ không chỉnh sửa được.

Tại trang Chỉnh sửa đơn hàng, bạn có thể sửa:

Sửa hình thức nhận:

Bạn chọn Ăn tại bàn, Mang về, Giao hàng

Sửa thêm sản phẩm vào đơn hàng

Bạn chọn Thêm sản phẩm (6) và chọn sản phẩm

Sửa số lượng sản phẩm trong đơn hàng

Bạn vào phần số lượng(7) của từng sản phẩm để thay đổi, có thể thêm số thập phân

Sửa giá bán sản phẩm

Bạn vào từng sản phẩm > chọn vào sửa giá bán(8)

Thêm ghi chú vào sản phẩm

Bạn vào từng sản phẩm > chỉnh sửa ghi chú (9) và thêm ghi chú

Sửa khách hàng trên đơn hàng

Bạn chọn vào khách hàng(10) > nhập khách hàng khác

Sửa địa chỉ giao hàng của khách

Bạn chọn phần Địa chỉ (11) > nhập địa chỉ

Sửa phí vận chuyển của đơn hàng

Bạn vào phần chỉnh sửa Phí vận chuyển (12) để thay đổi

Sửa chiết khấu của đơn hàng

Bạn vào phần chỉnh sửa Chiết khấu (13) để thay đổi

Sửa ghi chú của đơn hàng

Bạn vào phần chỉnh sửa Ghi chú (14) để thay đổi

  1. Hướng dẫn huỷ đơn hàng

Huỷ đơn hàng có trạng thái Hoàn Thành

  • Tại màn hình chính, chọn Xem thêm (1) > Đơn hàng (2) > Tìm kiếm đơn hàng cần sửa (3) > Nhấn chọn đơn hàng cần sửa (4) > Hủy (5)

Huỷ đơn hàng có trạng thái Chờ xác nhận hoặc Đang xử lý

  • Nhấn chọn đơn hàng cần sửa (4)

Đơn Chờ xác nhận > Từ chối (6)

Đơn Đang xử lý > Hủy (7)

Như vậy bạn đã biết cách chỉnh sửa và hủy đơn hàng trên ứng dụng Sổ Bán Hàng, chúc bạn gặt hái nhiều thành công.

CTA: Xem thêm Hướng dẫn sửa, xóa sản phẩm LInk:…..

Chia sẻ bài viết: