Hướng dẫn chỉnh sửa, xoá thông tin khách hàng

Chia sẻ bài viết:

Quản lý thông tin khách hàng chính xác giúp bạn xây dựng mối quan hệ bền lâu với khách hàng vì khách hàng là người mang doanh thu cho cửa hàng. Chính vì vậy, khách hàng có sự thay đổi thông tin: số điện thoại, địa chỉ bạn cần phải cập nhật ngay. Bài viết này, Sổ Bán Hàng hướng dẫn bạn chỉnh sửa, xoá thông tin khách hàng.

  1. Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin khách hàng
  • Nhấn Xem thêm (1) để mở Kho ứng dụng của Sổ Bán Hàng, chọn Khách hàng (2)
  • Nhấn Thêm (1), chọn Khách hàng (2)
  • Tại trang Khách hàng, tìm kiếm thông tin khách hàng cần chỉnh sửa thông tin bằng cách nhập tên khách hàng trên thanh tìm kiếm(3), nhấn chọn khách hàng(4) để mở trang thông tin khách hàng. Tiếp tục lướt thanh danh mục từ phải sang trái, chọn Thông tin(5) và chỉnh sửa các thông tin khách hàng: Tên liên hệ, Số điện thoại, Địa chỉ (6). Cuối cùng nhấn Cập nhật (7) để hoàn thành chỉnh sửa thông tin khách hàng.
  1. Hướng dẫn xoá thông tin khách hàng

Để xoá thông tin khách hàng, các bước làm tương tự như chỉnh sửa thông tin khách hàng.

Đầu tiên, bạn mở trang Khách hàng bằng 1 trong 2 cách sau:

  • Nhấn Xem thêm(1) để mở Kho ứng dụng của Sổ Bán Hàng, chọn Khách hàng(2)
  • Nhấn Thêm(1), chọn Khách hàng (2)

Sau đó, tại trang Khách hàng, tìm kiếm thông tin khách hàng cần xoá thông tin bằng cách nhập tên khách hàng trên thanh tìm kiếm (3), nhấn chọn khách hàng(4) để mở trang thông tin khách hàng. Tiếp tục lướt thanh danh mục từ phải sang trái, chọn Thông tin(5) và nhấn Xoá khách hàng(6). Màn hình hiển thị lên thông báo xác nhận xoá thông tin khách hàng, bạn nhấn Có (7) để xoá thông tin khách hàng.

Chia sẻ bài viết: