Xuất phát từ việc nhận thấy những nhu cầu và tiềm năng của đối tượng người bán cá nhân nhỏ lẻ, hộ kinh doanh gia đình và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Ứng dụng Sổ Bán Hàng và website thương mại điện tử Sobanhang.com và các tên miền con khác (gọi chung là “Trang Finan”) được tạo nên nhằm mang lại cơ hội cho các tiểu thương vốn đa dạng ngành nghề có thể tiếp cận và sử dụng các dịch vụ quản lý bán hàng, ghi nhận Thu Chi, Sổ Nợ hay tạo cửa hàng trực tuyến thông qua ứng dụng Sổ Bán Hàng (gọi chung là “Dịch Vụ”). 

Trang Finan hướng đến mở rộng thị trường khắp cả nước để tạo điều kiện cho các tiểu thương chuyển đổi hình thức bán hàng và quản lý bán hàng truyền thống sang cách thức quản lý hiện đại và tiếp thị online. 

 1. Nguyên tắc chung
  1. Ứng dụng Sổ Bán Hàng (“Sổ Bán Hàng), và Trang Finan do Công ty TNHH Finan phát triển và vận hành. Thành viên tham gia là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp, và các cá nhân tham gia vào quá trình mua bán sản phẩm, và cá nhân được phép sử dụng Dịch Vụ do Finan và các bên liên quan thứ 3 cung cấp (“Người Dùng”).
  2. Thông tin về Người Bán, và Người Mua phải minh bạch và chính xác. Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật. Hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ qua Ứng dụng Sổ Bán Hàng phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
  3. Các điều khoản sau đây (“Điều khoản dịch vụ”) mô tả các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng Dịch Vụ cung cấp bởi Công Ty TNHH Finan cũng như bất kỳ phần mềm và sản phẩm liên quan nào. Tài liệu này là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Công Ty TNHH Finan và các Chi nhánh của chúng tôi (được gọi là “chúng tôi”, “của chúng tôi”, hoặc “Finan”), trong đó “Chi nhánh” có nghĩa là bất kỳ tổ chức nào kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, đều được kiểm soát bởi hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung với Công Ty TNHH Finan. Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn phải đăng ký tài khoản thông qua ứng dụng Sổ Bán Hàng (“Tài khoản”). Khi chúng tôi viết “bạn” hoặc “của bạn”, chúng có nghĩa là chủ sở hữu, đại lý hoặc nhân viên của Tài khoản đăng ký Dịch vụ.
  4. Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng đối với tất cả các Dịch vụ được sở hữu và cung cấp bởi Finan hoặc các Chi nhánh của chúng tôi. Bằng cách đăng ký Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Dịch vụ. Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào Dịch vụ hiện tại cũng phải tuân theo Điều khoản Dịch vụ. Bạn có thể xem lại phiên bản hiện tại của Điều khoản dịch vụ bất cứ lúc nào tại website sobanhang.com, chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi Điều khoản Dịch vụ bằng cách đăng các cập nhật và thay đổi. Bạn nên kiểm tra Điều khoản Dịch vụ thường xuyên để nhận biết bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến bạn.
  5. Tất cả các nội dung trong Điều Khoản Dịch Vụ này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Điều Khoản Dịch Vụ này. 

Bạn phải đọc, đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện có trong thỏa thuận Điều khoản Dịch vụ này, bao gồm Điều Khoản Dịch Vụ, Quy Chế Hoạt Động Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Chính Sách Bảo Mật của Finan trước khi bạn có thể sử dụng Dịch vụ.

 1. Quy định chung
  1. Thông tin pháp lý
   Công ty TNHH Finan được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316814189 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/04/2021.
  2. Định nghĩa chung:
   Người Bán: là các thương nhân, cá nhân nhỏ lẻ, hộ kinh doanh gia đình và các doanh nghiệp vừa và nhỏ được Finan đồng ý cho phép sử dụng Dịch Vụ do Finan và các bên liên quan cung cấp. Thông qua Sổ Bán Hàng, (các) Người Bán tạo gian hàng trưng bày, giới thiệu và thực hiện hoạt động khác nhằm cung cấp Sản phẩm đến Người Mua. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng cung cấp các công cụ để Người Bán có thể ghi nhận các giao dịch đơn hàng, thu chi và quản lý cửa hàng và các giao dịch nợ gối đầu trong quá trình tổ chức kinh doanh, mua bán.
   Người Mua: là các thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản trên Sổ Bán Hàng hoặc Website TMĐT Finan để mua các sản phẩm, dịch vụ của các Người Bán trên Sổ Bán Hàng.
   Người Dùng: bao gồm cả Người Bán và Người Mua
   Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản trị chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ. Thành viên có thể tạo tài khoản để sử dụng hoặc hoạt động. Thành viên có thể nhận thông tin về sản phẩm và các chương trình hoạt động (nếu có) từ Người Bán và Finan
   Sản Phẩm: là hàng hóa được Người Bán đang kinh doanh và cung cấp trên Sổ Bán Hàng.
   Nội Dung: có nghĩa là tất cả thông tin và dữ liệu (bao gồm văn bản, cuộc trò chuyện của khách hàng, cuộc trò chuyện của nhân viên, hình ảnh, ảnh, video, âm thanh và tài liệu) hoặc bất kỳ nội dung nào khác ở bất kỳ phương tiện hoặc định dạng nào do bạn cung cấp hoặc thay mặt bạn cung cấp liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ, bao gồm thông tin và dữ liệu có sẵn trong Tài Khoản của bạn, nó có thể bao gồm thông tin hoặc dữ liệu từ Nền Tảng Được Hỗ Trợ được cài đặt trên Tài khoản của bạn.
   Ban Quản Trị: là nhóm phát triển và vận hành Sổ Bán Hàng Website TMĐT Finan, được Công ty TNHH Finan ủy quyền chịu trách nhiệm phụ trách và quản lý Dịch Vụ và các vấn đề liên quan. 
 1. Quyền riêng tư
  Finan coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi Người Dùng, Finan cung cấp Chính Sách Bảo Mật riêng để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Finan. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức Finan thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Dùng (“Thông Tin Người Dùng”). Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Trang Finan, Người dùng:
 • cho phép Finan thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Dùng cho mục đích cải thiện chất lượng sản phẩm và công tác chăm sóc khách hàng, như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;
 • đồng ý và công nhận rằng các thông tin được cung cấp trên Sổ Bán Hàng hoặc Website TMĐT Finan sẽ thuộc sở hữu của bạn; và bạn có quyền yêu cầu xóa bỏ các dữ liệu này bất cứ lúc nào.
 • sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của bạn.
 • Trường hợp Người dùng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người Dùng khác thông qua việc sử dụng Dịch Vụ (“Bên Nhận Thông Tin”) theo đây đồng ý rằng, mình sẽ (i) tuân thủ mọi quy định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin đó; (ii) cho phép Người Dùng là chủ sở hữu của các thông tin cá nhân mà Bên Nhận Thông Tin thu thập được (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên Nhận Thông Tin; và (iii) cho phép Bên Tiết Lộ Thông Tin rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận Thông Tin, phù hợp với hoặc theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành.
 1. Giới hạn trách nhiệm
  1. Finan trao cho Thành Viên quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tất cả các Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền (“Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ”) hiển thị trên Trang Finan đều thuộc sở hữu của Finan và bên sở hữu thứ ba, nếu có. Không một bên nào truy cập vào Trang Finan được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ nào, cũng như không một bên nào truy cập vào trang được phép truy đòi bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào liên quan đến Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất cứ quy định pháp luật nào khác bảo vệ Dịch Vụ, Sổ Bán Hàng hoặc Website TMĐT Finan và Nội Dung của trang. Bạn đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc Dịch Vụ, Sổ Bán Hàng hoặc Website TMĐT Finan và Nội Dung của trang. Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của Sổ Bán Hàng hoặc Website TMĐT Finan trên bất kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Finan. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, chương trình do thám (spider) hay bất kỳ thiết bị tự động hoặc phương thức thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép Nội Dung của Finan khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Finan (sự chấp thuận này được xem như áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các website tìm kiếm trên mạng kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).
  2. Finan cho phép kết nối từ website Người Dùng đến Trang Finan, với điều kiện website của Người Dùng không được hiểu là bất kỳ việc xác nhận hoặc liên quan nào đến Finan.
 1. Phần mềm
  Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp bởi Finan tới Người Dùng đều thuộc phạm vi điều chỉnh của các Điều Khoản Dịch Vụ này. Finan bảo lưu tất cả các quyền liên quan đến phần mềm không được cấp một các rõ ràng bởi Finan theo đây. Bất kỳ tập lệnh hoặc mã code, liên kết đến hoặc dẫn chiếu từ Dịch Vụ, đều được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba là chủ sở hữu của tập lệnh hoặc mã code đó chứ không phải bởi Finan.
 2. Tài khoản và bảo mật
  1. Một vài tính năng của Dịch Vụ chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách nhập số điện thoại cá nhân của bạn như là một tên đăng nhập (“Tên Đăng Nhập”) và mật khẩu đồng thời cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. Bạn có thể sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà Finan cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác. Finan không kiểm tra và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, tính năng năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách riêng tư, hoặc cách thực hiện khác của các sản phẩm, website hay dịch vụ đó.. Trường hợp bạn sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà Finan cho phép, có mối liên hệ hoặc đang hợp tác, các điều khoản dịch vụ của những sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó, bao gồm các chính sách bảo mật tương ứng vẫn được áp dụng khi bạn sử dụng các sản phẩm, website hoặc dịch vụ đó ngay cả khi những điều khoản dịch vụ này khác với Điều Khoản Dịch Vụ và/hoặc Chính Sách Bảo Mật của Finan.
  2. Bạn đồng ý (a) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Tên Đăng Nhập và mật khẩu khi đăng nhập, (b) đảm bảo bạn sẽ đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập và (c) thông báo ngay lập tức với Finan nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản, Tên Đăng Nhập và/hoặc mật khẩu của bạn. Bạn phải chịu trách nhiệm với hoạt động dưới Tên Đăng Nhập và Tài Khoản của mình, bao gồm tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ Điều Khoản này của Người Dùng.
  3. Bạn đồng ý rằng Finan có toàn quyền xóa Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Dùng ngay lập tức, gỡ bỏ hoặc hủy từ Sổ Bán Hàng hoặc Website TMĐT Finan bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Dùng với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người Dùng hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm (a) Tài Khoản và Tên Đăng Nhập không hoạt động trong thời gian dài, (b) vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ này, (c) có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng, (d) có nhiều tài khoản người dùng khác nhau, (e) mua hàng số lượng lớn từ một Người Bán hoặc một nhóm Người Bán có liên quan, (f) lạm dụng mã giảm giá hoặc tài trợ hoặc quyền lợi khuyến mại (bao gồm việc bán mã giảm giá cho các bên thứ ba cũng như lạm dụng mã giảm giá ở Finan), (h) có hành vi gây hại tới những Người Dùng khác, các bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của Finan. Việc sử dụng Tài Khoản cho các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
  4. Người Dùng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo bằng văn bản đến Finan hoặc email hỗ trợ [email protected] Tuy nhiên, Người Dùng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa) hay việc vận chuyển hàng hóa liên quan đến tài khoản bị yêu cầu xóa. Khi đó, theo Điều Khoản Dịch Vụ, Người Dùng phải liên hệ với Finan sau khi đã nhanh chóng và hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. Người Dùng chịu trách nhiệm đối với yêu cầu xóa tài khoản của mình.
  5. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và/hoặc mở Tài Khoản tại Finan nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều Khoản Dịch Vụ này.
 1. Điều khoản sử dụng
  1. Quyền được phép sử dụng Sổ Bán Hàng hoặc Website TMĐT Finan và Dịch Vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trường hợp Người Dùng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, Finan có thể chấm dứt việc sử dụng của Người Dùng bằng hoặc không cần thông báo.
  2. Người Dùng không được phép:
   (a) tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ Nội Dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác;
   (b) vi phạm pháp luật, quyền lợi của bên thứ ba hoặc sản phẩm bị cấm của Finan;
   (c) đăng tải, truyền tin, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác hiển thị bất kỳ Nội dung nào có sự xuất hiện của người chưa thành niên hoặc sử dụng Dịch vụ gây tổn hại cho người chưa thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;
   (d) sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức;
   (e) giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được truyền tải thông qua Dịch Vụ;
   (f) gỡ bỏ bất kỳ thông báo độc quyền nào từ Finan;
   (g) gây ra, chấp nhận hoặc ủy quyền cho việc sửa đổi, cấu thành các sản phẩm phái sinh, hoặc chuyển thể của Dịch Vụ mà không được sự cho phép rõ ràng của Finan;
   (h) sử dụng Dịch Vụ phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận theo Điều Khoản Dịch Vụ này;
   (i) sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung cho mục đích gian lận, không hợp lý, sai trái, gây hiểu nhầm hoặc gây nhầm lẫn;
   (j) mở và vận hành nhiều tài khoản người dùng khác nhau liên quan đến bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của Điều Khoản Dịch Vụ này;
   (k) truy cập Trang Finan, mở tài khoản hoặc bằng cách khác truy cập tài khoản người dùng của mình thông qua bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng không được chấp thuận hoặc cung cấp bởi Finan, bao gồm phần mềm giả lập, thiết bị giả lập, phần mềm tự động hoặc bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc phần cứng nào có chức năng tương tự.
   (l) chỉnh sửa Nội Dung của Người Dùng khác.
   (m) thực hiện bất kỳ hành động nào làm sai lệch hệ thống đánh giá hoặc tiếp nhận phản hồi của Finan;
   (n) cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) Dịch Vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được Finan áp dụng đối với các Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi Finan;
   (o) khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài Khoản của Người Dùng khác, bao gồm bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào;
   (p) tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào mà bạn không được cho phép theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng hoặc tín thác nào (chẳng hạn thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin mật được biết hoặc tiết lộ như một phần của quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận bảo mật);
   (q) tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ Nội Dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm các quyền về sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ đặc quyền nào của bất cứ bên nào;
   (r) tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ quảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác;
   (s) tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại vi-rút, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính;
   (t) làm gián đoạn các dòng tương tác thông thường, đẩy nhanh tốc độ “lướt (scroll)” màn hình hơn những Người Dùng khác có thể đối với Dịch Vụ, hoặc bằng cách khác thực hiện thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của những Người Dùng khác,
   (u) can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống được liên kết với Dịch Vụ hoặc tới việc sử dụng và trải nghiệm Dịch Vụ của Người Dùng khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ đối với các hệ thống được liên kết với Finan;
   (v) thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với Dịch Vụ;
   (w) sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của địa phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố;
   (x) sử dụng Dịch Vụ để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan.
   (y) sử dụng Dịch Vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác hoặc để “lén theo dõi” hoặc bằng cách khác quấy rối người khác;
   (z) xâm phạm các quyền của Finan, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và gây nhầm lẫn cho các quyền đó;
   (aa) sử dụng Dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người Dùng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập ở trên; và/hoặc
   (ab) liệt kê các hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba hoặc sử dụng Dịch Vụ theo các cách thức có thể xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác.
  3. Người Dùng hiểu rằng các Nội Dung, dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng tư, là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra Nội Dung đó. Điều đó nghĩa là bạn, không phải Finan, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những Nội Dung mà bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển tải hoặc bằng cách nào khác công khai trên Trang Finan. Người Dùng hiểu rằng bằng cách sử dụng Trang Finan, bạn có thể gặp phải Nội Dung mà bạn cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp. Finan sẽ không chịu trách nhiệm đối với Nội Dung, bao gồm lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến Nội Dung, hoặc tổn thất hoặc thiệt hại xuất phát từ việc sử dụng, hoặc dựa trên, Nội Dung được đăng tải, gửi thư, chuyển tải hoặc bằng cách khác công bố trên Trang Finan.
  4. Người Dùng thừa nhận rằng Finan và các bên được chỉ định của mình có toàn quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc, từ chối, xóa, dừng, tạm dừng, gỡ bỏ hoặc dời bất kỳ Nội Dung có sẵn trên Trang Finan, bao gồm bất kỳ Nội Dung hoặc thông tin nào bạn đã đăng. Finan có quyền gỡ bỏ Nội Dung (i) xâm phạm đến Điều Khoản Dịch Vụ; (ii) trong trường hợp Finan nhận được khiếu nại hơp lệ theo quy định pháp luật từ Người Dùng khác; (iii) trong trường hợp Finan nhận được thông báo hợp lệ về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc yêu cầu pháp lý cho việc gỡ bỏ; hoặc (iv) những nguyên nhân khác theo quy định pháp luật. Finan có quyền chặn các liên lạc (bao gồm việc cập nhật trạng thái, đăng tin, truyền tin và/hoặc tán gẫu) về hoặc liên quan đến Dịch Vụ như nỗ lực của chúng tôi nhằm bảo vệ Dịch Vụ hoặc Người Dùng của Finan, hoặc bằng cách khác thi hành các điều khoản trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Người Dùng đồng ý rằng mình phải đánh giá, và chịu mọi rủi ro liên quan đến, việc sử dụng bất kỳ Nội Dung nào, bao gồm bất kỳ việc dựa vào tính chính xác, đầy đủ, hoặc độ hữu dụng của Nội Dung đó. Liên quan đến vấn đề này, Người Dùng thừa nhận rằng mình không phải và, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không cần dựa bào bất kỳ Nội Dung nào được tạo bởi Finan hoặc gửi cho Finan, bao gồm các thông tin trên các Diễn Đàn Finan hoặc trên các phần khác của Trang Finan.
  5. Người Dùng chấp thuận và đồng ý rằng Finan có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Người Dùng trong trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu Finan hoặc những nguyên nhân khác theo quy định pháp luật: (a) tuân thủ các thủ tục pháp luật; (b) thực thi Điều Khoản Dịch Vụ; (c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của Người Dùng liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc (e) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của Finan, Người Dùng và/hoặc cộng đồng.
 1. Hệ thống điểm thưởng của Sổ Bán Hàng
  1. Người Dùng có thể tích lũy điểm thưởng (“Loyalty Points”) khi sử dụng ứng dụng Sổ Bán Hàng hoặc thông qua việc tham gia các hoạt động và chương trình của Sổ Bán Hàng, do Finan toàn quyền quyết định vào từng thời điểm (“Hoạt Động Hợp Lệ”). Nhìn chung, Loyalty Points sẽ được ghi nhận vào Tài Khoản của Người Dùng sau khi hoàn tất các hoạt động thành công và được Finan chấp thuận. Bạn có đủ điều kiện tham gia hệ thống điểm thưởng Loyalty Points nếu bạn là Người Dùng, và Tài Khoản của bạn không thuộc đối tượng cấm tham gia. Finan có toàn quyền loại trừ hoặc cấm tham gia chương trình khi Người Dùng có hành vi sử dụng bị cấm theo quy định của Finan theo từng thời điểm. 
  2. Loyalty Points không có giá trị tiền tệ, không cấu thành tài sản của Người Dùng và không thể được mua, bán, chuyển nhượng hoặc quy đổi thành tiền mặt.
  3. Tùy thuộc vào các quy tắc và quy định được Finan quyết định, thay đổi và chỉnh sửa vào từng thời điểm, tùy thuộc vào hạn mức theo toàn quyền quyết định của Finan, Người Dùng có thể sử dụng Loyalty bằng cách gửi yêu cầu đến Finan và sử dụng Loyalty Points để quy đổi phiếu khuyến mãi, quà tặng và khấu trừ vào giá các dịch vụ và sản phẩm từ Công Ty khi thực hiện giao dịch mua hàng và dịch vụ theo quy định của Finan vào từng thời điểm. 
  4. Loyalty Points mà bạn đã sử dụng sẽ được trừ vào số dư Tài Khoản. Mỗi Loyalty Points đều có hạn sử dụng theo quy định của Finan vào từng thời điểm. Lưu ý kiểm tra chi tiết Tài Khoản của bạn trên ứng dụng Sổ Bán Hàng để biết số dư Tài Khoản của bạn. 
  5. Vào từng thời điểm, Finan sẻ thông tin đến bạn điểm thưởng Loyalty Points sẽ được áp dụng đối với Hoạt Động Hợp Lệ cụ thể nào. Hoạt Động Hợp Lệ có thể bao gồm việc bạn thực hiện giao dịch, mua sắm, sử dụng dịch vụ hoặc tham gia chương trình hoặc các chương trình khuyến mãi cụ thể của Finan. Chúng tôi sẽ thông báo đến bạn các điều khoản của các chương trình điểm thưởng đó nếu được áp dụng vào từng thời điểm.
  6. Nếu bạn có khiếu nại liên quan đến số lượng Loyalty Points nhận được từ Hoạt Động Hợp Lệ, thì khiếu nại đó phải được gửi đội ngũ chăm sóc khách hàng của Sổ Bán Hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn thực hiện thành công giao dịch. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng để hỗ trợ cho việc khiếu nại của bạn. Finan bảo lưu quyền từ chối giải quyết khiếu nại nếu thời gian gửi khiếu nại đã qua.
  7. Finan không đảm bảo và không chấp nhận trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế cho Loyalty Points. Bạn cần kiểm tra với chuyên viên tư vấn thuế của bạn xem là việc nhận Loyalty Points có ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế của bạn hay không.
  8. Trong giới hạn quy định pháp luật áp dụng, Finan bảo lưu quyền (i) ngưng hệ thống điểm thưởng Loyalty Points bất cứ lúc nào, và (ii) hủy hoặc hoãn quyền tham gia vào hệ thống điểm thưởng Loyalty Points của Người Dùng, bao gồm cả khả năng có được hoặc sử dụng Loyalty Points.
 1. Vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ
  1. Việc vi phạm chính sách này có thể dẫn tới một số hành động, bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau:
   a. Xóa danh mục sản phẩm;
   b. Xóa các giao dịch sổ nợ hoặc thu chi
   c. Giới hạn quyền sử dụng Tài Khoản;
   d. Đình chỉ và chấm dứt Tài Khoản;
   e. Cáo buộc hình sự;
   f. Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
   g. Các hành động hoặc biện pháp chế tài khác theo  Quy Chế Hoạt Động, hoặc các Chính Sách Finan.
  2. 9.2 Nếu bạn phát hiện Người Dùng trên Trang Finan của chúng tôi có hành vi vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, vui lòng liên hệ Finan tại [email protected] 
 1. Báo cáo hành vi có khả năng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
  1. Người Dùng là các cá nhân hoặc tổ chức độc lập và họ không có bất kỳ mối liên kết nào với Finan dưới bất kỳ hình thức nào. Finan cũng không phải là đại lý hay đại diện của Người Dùng và không nắm giữ và/hoặc sở hữu bất kỳ hàng hóa nào được chào bán trên Sổ Bán Hàng hoặc Website TMĐT Finan.
  2. Nếu bạn là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (“Chủ Sở Hữu Quyền SHTT”) hoặc là đại diện được ủy quyền Chủ Sở Hữu Quyền SHTT (“Đại Diện Quyền SHTT”) và bạn tin rằng các quyền của bản thân hoặc của thân chủ có khả năng bị xâm phạm, vui lòng báo bằng văn bản tới Finan tại [email protected] và cung cấp cho chúng tôi các tài liệu như được hướng dẫn sau đó để hỗ trợ việc giải quyết khiếu nại. Chúng tôi sẽ dành một khoảng thời gian hợp lý để xử lý các thông tin cung cấp. Finan sẽ phản hồi khiếu nại của bạn trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của bạn. 
 1. Dịch vụ của bên thứ ba
  1. Bạn chấp nhận rằng Dịch vụ có thể cho phép hoặc hỗ trợ bạn truy cập, tương tác và/hoặc mua dịch vụ từ Các Nền tảng được Hỗ trợ và các bên thứ ba khác thông qua phần mềm, ứng dụng, sản phẩm, dịch vụ hoặc liên kết trang web của bên thứ ba (gọi chung là “Dịch vụ của bên thứ ba”) cho sự cân nhắc hoặc sử dụng của bạn. Dịch vụ của bên thứ ba chỉ được cung cấp để tạo sự thuận tiện và việc bạn mua, truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ của bên thứ ba nào như vậy chỉ là giữa bạn và nhà cung cấp Dịch vụ bên thứ ba hiện hành (“Nhà cung cấp bên thứ ba”). Bất kỳ việc sử dụng nào của bạn đối với Dịch vụ Bên thứ ba được cung cấp thông qua Dịch vụ đều hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và toàn quyền quyết định. Ngoài các Điều khoản dịch vụ này, bạn phải đọc và đồng ý với các điều khoản bổ sung dành riêng cho dịch vụ và/hoặc chính sách bảo mật áp dụng cho Dịch vụ của bên thứ ba đó trước khi bạn sử dụng chúng cùng với Dịch vụ.
  2. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ bảo đảm nào đối với Dịch vụ của Bên thứ ba. Bạn chấp nhận rằng Finan không có quyền kiểm soát Dịch vụ của Bên thứ ba và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu nghĩa vụ pháp lý với bất kỳ ai về Các Dịch vụ của Bên thứ ba đó. Bất kỳ vấn đề nào gây ra bởi hoặc liên quan đến Dịch vụ của Bên thứ ba cần phải được đưa đến Nhà cung cấp Dịch vụ Bên thứ ba hiện hành và sẽ không được Finan xử lý. Tính khả dụng của Dịch vụ bên thứ ba trên trang web, trong Finan App Store hoặc việc cho phép sử dụng Dịch vụ của bên thứ ba đó với Dịch vụ không cấu thành hoặc ngụ ý chấp nhận, ủy quyền, tài trợ hoặc liên kết bởi/với Finan. Finan đặc biệt khuyến nghị bạn nên nhờ chuyên gia tư vấn trước khi sử dụng hoặc dựa vào Dịch vụ của bên thứ ba để đảm bảo chúng sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn.
  3. Finan không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quảng cáo, bài đăng trên mạng xã hội hoặc tin nhắn nào bị từ chối hoặc hủy gửi bởi Dịch vụ bên thứ ba và Finan không chịu trách nhiệm quản lý các tùy chọn cài đặt hủy đăng ký. Tất cả các quy trình quảng cáo và cài đặt hủy đăng ký đều do Dịch vụ bên thứ ba quản lý và hoàn toàn theo quyết định của Dịch vụ bên thứ ba và Finan không hề biết hoặc kiểm soát các quy trình đó. Mọi câu hỏi liên quan đến Dịch vụ của Bên thứ ba, bao gồm quảng cáo bị từ chối hoặc chưa được phân phối hoặc cài đặt hủy đăng ký, phải được chuyển đến Nhà cung cấp bên thứ ba.
  4. Nếu bạn cài đặt hoặc bật Dịch vụ của Bên thứ ba để sử dụng với Dịch vụ, bạn cấp cho chúng tôi quyền cho phép Nhà cung cấp bên thứ ba hiện hành truy cập dữ liệu của bạn và thực hiện bất kỳ hành động nào khác theo yêu cầu đối với việc tương tác dịch vụ của bên thứ ba với Dịch vụ và mọi trao đổi dữ liệu hoặc tương tác khác giữa bạn và Nhà cung cấp bên thứ ba đó chỉ là giữa bạn và Nhà cung cấp bên thứ ba đó. Finan không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc tiết lộ, sửa đổi hay xóa dữ liệu hoặc Nội dung khách hàng của bạn hoặc đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại tương ứng nào bạn có thể phải chịu, do quyền truy cập của Dịch vụ bên thứ ba hoặc Nhà cung cấp bên thứ ba vào dữ liệu hoặc Nội dung khách hàng của bạn.
  5. Trong mọi trường hợp, Finan sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính kết quả, bất thường, bồi thường thiệt hại theo hình thức trừng phạt, hoặc các thiệt hại khác, phát sinh từ bất kỳ Dịch vụ bên thứ ba nào hoặc mối quan hệ hợp đồng của bạn với bất kỳ Nhà cung cấp bên thứ ba nào. Những hạn chế này sẽ được áp dụng ngay cả khi Finan đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Các giới hạn nói trên sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa mà luật hiện hành cho phép.
  6. Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi và (nếu có) công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác Finan, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhân viên và nhà cung cấp của chúng tôi vô hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm chi phí luật sư hợp lý, phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ của Bên thứ ba hoặc mối quan hệ của bạn với Nhà cung cấp bên thứ ba.
  7. Để rõ ràng, các ứng dụng được phát triển, hỗ trợ và duy trì bởi Finan và theo các mục đích của Thỏa thuận này, Finan được coi là Nhà cung cấp bên thứ ba của các ứng dụng đó.
 1. Đóng góp của bên thứ ba đối với Dịch Vụ và các đường dẫn bên ngoài
  1. Mỗi một bên đóng góp cho Dịch Vụ về dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm và Nội Dung khác, sẽ chịu trách nhiệm về độ chính xác, độ tin cậy, tính nguyên bản, rõ ràng các quyền, tính tuân thủ pháp luật và các giới hạn pháp lý liên quan đến bất kỳ Nội Dung đóng góp nào. Finan sẽ loại bỏ khỏi website/Ứng dụng những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ, thông tin vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này. Người Dùng không buộc Finan phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ các hoạt động hoặc không hoạt động nào của Người Dùng, bao gồm nhưng không giới hạn, các vấn đề họ đăng tải hoặc bằng cách khác tạo sẵn qua Dịch Vụ.
  2. Ngoài ra, Trang Finan có thể chứa các đường dẫn tới sản phẩm, website, dịch vụ và các mời chào của bên thứ ba. Những đường dẫn, sản phẩm, websites, dịch vụ và các mời chào của bên thứ ba này không thuộc sở hữu và quản lý của Finan. Thực tế, các sản phẩm, website, dịch vụ và các mời chào đó được thực hiện bởi, và là tài sản của bên thứ ba tương ứng, và được bảo vệ bởi luật pháp và các điều ước về bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác. Finan không xem xét, và không có trách nhiệm đối với những nội dung, chức năng, độ an toàn, dịch vụ, các chính sách bảo mật, hoặc các hoạt động khác của những bên thứ ba này. Finan khuyến khích Người Dùng tìm hiểu các điều khoản và các chính sách khác được niêm yết bởi bên thứ ba trên các website hoặc phương tiện khác của họ. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn thừa nhận rằng Finan không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào do việc bạn sử dụng, hoặc không thể sử dụng được bất kỳ website hoặc các widget nào. Ngoài ra bạn thừa nhận và đồng ý rằng Finan có thể vô hiệu hóa việc sử dụng của bạn, hoặc gỡ bỏ, bất kỳ các đường dẫn của bên thứ ba nào, hoặc các ứng dụng trên Dịch Vụ trong giới hạn bên thứ ba vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ này.
 1. Khẳng định và đảm bảo của Người Dùng
  Người Dùng khẳng định và đảm bảo rằng:
  1. Người Dùng sở hữu năng lực, (và đối với trường hợp vị thành niên, có sự đồng ý hợp lệ từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp), quyền và khả năng hợp pháp để giao kết các Điều Khoản Dịch Vụ này và để tuân thủ các điều khoản theo đó; và
  2. Người Dùng chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích hợp pháp và theo quy định của các Điều Khoản Dịch Vụ này cũng như tất cả các luật, quy tắc, quy chuẩn, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định áp dụng.
 1. Bồi Thường
  Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và không gây hại cho Finan, các cổ đông, công ty con, công ty liên kết, giám đốc, viên chức, đại lý, đồng sở hữu thương hiệu hoặc đối tác, và nhân viên của Finan (gọi chung là “Bên Được Bồi Thường”) liên quan đến khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, và các vụ kiện cũng như nghĩa vụ, tổn thất, thanh toán, khoản phạt, tiền phạt, chi phí và phí tổn có liên quan (bao gồm chi phí giải quyết tranh chấp) do Bên Được Bồi Thường gánh chịu, phát sinh từ (a) giao dịch được thực hiện trên Trang Finan, hoặc tranh chấp liên quan đến giao dịch đó (trừ trường hợp Finan hoặc các công ty liên kết của Finan là Người Bán đối với giao dịch liên quan đến khiếu nại), (b) Chính Sách Đảm Bảo của Finan, (c) việc tổ chức, hoạt động, quản trị và/hoặc điều hành các Dịch Vụ được thực hiện bởi hoặc đại diện cho Finan, (d) vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn nào được tham chiếu theo đây, (e) việc bạn sử dụng hoặc sử dụng không đúng Dịch Vụ, hoặc (f) vi phạm của bạn đối với bất kỳ luật hoặc bất kỳ các quyền của bên thứ ba nào, hoặc (g) bất kỳ Nội Dung nào được đăng tải bởi Người Dùng.
 2. Tính nghiêm trọng
  Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Dịch vụ này được tòa án có thẩm quyền xác định là trái pháp luật, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó vẫn sẽ có hiệu lực thi hành ở mức tối đa mà luật hiện hành cho phép, phần không thể thi hành sẽ được coi là bị cắt khỏi các Điều khoản dịch vụ này và quyết định đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại.
 3. Tính riêng lẻ
  Nếu bất kì điều khoản nào trong Điều Khoản Dịch Vụ này không hợp pháp, bị bãi bỏ, hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi theo pháp luật, thì điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của bất kỳ điều khoản còn lại nào cũng như không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của điều khoản sẽ được xem xét theo luật.
 4. Luật áp dụng
  Các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được điều chỉnh bởi và diễn giải theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc sự bất đồng dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Dịch Vụ này chống lại hoặc liên quan đến Finan hoặc bất kỳ Bên Được Bồi Thường nào thuộc đối tượng của các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được giải quyết bằng Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC). Ngôn ngữ phán xử của trọng tài là Tiếng Việt.
 5. Chấm dứt thỏa thuận
  Các Điều khoản Dịch vụ này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bị chấm dứt bởi bạn hoặc bởi chúng tôi. Nếu bạn không muốn sử dụng Dịch vụ nữa, bạn có thể chấm dứt Tài khoản Finan của mình theo các điều khoản hiện hành. Nếu theo quyết định riêng của chúng tôi bạn không thực hiện được, hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của Điều khoản dịch vụ này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt Điều khoản dịch vụ này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và do đó có thể từ chối cho phép bạn truy cập vào Dịch vụ, Tài khoản Finan của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó. Các nghĩa vụ (bao gồm nghĩa vụ thanh toán, nếu có) và các khoản nợ phát sinh trước ngày chấm dứt dịch vụ sẽ vẫn tồn tại sau khi chấm dứt các Điều khoản Dịch vụ này cho tất cả các mục đích.

TÔI ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY. BẰNG CÁCH BẤM NÚT “ĐĂNG KÝ” KHI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TRANG FINAN, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.

Hỗ trợ Người Dùng:

 • Ứng dụng Sổ Bán Hàng và Website TMĐT Finan
 • Địa chỉ: Số 195/10E, Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Hotline: 1900299233
 • Email: [email protected]

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY
Giám Đốc                                                                                                                                                    

 

Bản Cập Nhật ngày 26/08/2022

 

Phiên bản này có hiệu lực vào ngày 26/08/2022.