Cách sửa mô tả sản phẩm

Chia sẻ bài viết:
“Mô tả sản phẩm rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ, số lượng, chất lượng sản phẩm sẽ làm khách hàng dễ dàng chọn mua hơn”
Tại trang chủ ứng dụng, chọn mục Cửa Hàng (góc dưới tay trái) để vào trang thông tin chung của Cửa hàng Số.
 
Chọn Quản lý sản phẩm (ở khoảng giữa màn hình) như hình mình họa bên dưới để vào trang Quản lý sản phẩm.
 
 

Bước 2

Tại trang Quản lý sản phẩm, chọn sản phẩm cần chỉnh sửa tình trạng trong mục tổng sản phẩm, màn hình sẽ chuyển đến giao diện Chi tiết sản phẩm.
 
Chọn mỳ hảo hảo là sản phẩm cần sửa mô tả

 

Bước 3

Tại Chi tiết sản phẩm, mục Mô tả sản phẩm, sửa mô tả sản phẩm mong muốn.
 
Nhập xong, chọn Cập nhật là bạn đã sửa mô tả sản phẩm thành công.
 
 
 

Vậy là bạn đã sửa tình trạng mô tả sản phẩm thành công ^^

 
 
 
Chia sẻ bài viết: