Tổng quan cài đặt thông tin sản phẩm

Chia sẻ bài viết:

Khi tạo một sản phẩm mới sẽ có nhiều mục để bạn điền thông tin chi tiết. Tuy nhiên sẽ có những mục tùy theo mục đích quản lý mà bạn không cần điền và muốn tắt bớt đi hoặc thêm dòng thông tin đó để thao tác tạo sản phẩm được nhanh gọn hơn và chỉ tập trung vào nhưng mục cần thiết.

Phần mềm Sổ Bán Hàng có hỗ trợ người dùng tính năng Cài đặt thông tin sản phẩm để người dùng có thể tự điều chỉnh bật/tắt hiển thị dòng thông tin các tính năng này hỗ trợ người dùng thao tác tạo một sản phẩm mới hay chỉnh sửa thông tin đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng.

Để cài đặt các dòng thông tin hiển thị bạn cài đặt các thông tin chi tiết sau cho sản phẩm:

Chia sẻ bài viết: