Bật/tắt hiển thị dòng thông tin hiển thị sản phẩm trên Website

Chia sẻ bài viết:

Bằng cách đăng sản phẩm trên website bán hàng, bạn có thể tiếp cận được một lượng khách hàng tiềm năng rộng lớn. Internet đã trở thành một phương tiện thông tin phổ biến và người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm sản phẩm trực tuyến. Việc đăng sản phẩm website bán hàng giúp bạn mở rộng thị trường tiếp cận và tăng khả năng tiếp cận với đối tượng khách hàng mới.

Để bật hiển thị sản phẩm trên website, các bạn làm như sau:

Cách 1: Chọn mục sản phẩm (1) > Chọn vào sản phẩm muốn hiển thị ở website (2) > chọn hiển thị sản phẩm trên Website (3)

Cách 2: Chọn vào logo cửa hàng (1) > Chọn vào cài đặt cửa hàng (2) > Chọn thông tin sản phẩm (3) > Bật hiển thị sản phẩm trên website (4)

Sau khi bật nút này sản phẩm của bạn sẽ được hiển thị hoặc ẩn đi trên website đúng như mong muốn của bạn.

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ bài viết: