Cách sửa tên sản phẩm

Chia sẻ bài viết:
“Tên sản phẩm cuốn hút nhưng vẫn rõ nghĩa sẽ khiến khách hàng thích thú, gây nhớ thương đến sản phẩm của bạn”
Tại trang chủ của ứng dụng, chọn mục Cửa Hàng (góc dưới tay trái) để vào trang thông tin chung của Cửa hàng Số.
Chọn Quản lý sản phẩm (ở khoảng giữa màn hình) như hình mình họa bên dưới để vào trang Quản lý sản phẩm.
 

Bước 2

Tại trang Quản lý sản phẩm, chọn sản phẩm cần sửa tên trong mục tổng sản phẩm, màn hình sẽ chuyển đến giao diện Chi tiết sản phẩm.
 
Chọn mỳ hảo hảo là sản phẩm cần sửa tên

 

Bước 3

Tại Chi tiết sản phẩm, nhập tên muốn sửa tại mục Tên sản phẩm
 
Nhập xong, chọn Cập nhật là bạn đã sửa tên thành công.
đổi mỳ hảo hảo thành hướng dẫn đổi tên sản phẩm
 
 
 

Vậy là bạn đã sửa tên sản phẩm thành công ^^

 
 
 
 
Chia sẻ bài viết: