Hướng dẫn tìm kiếm đơn hàng đã tạo

Chia sẻ bài viết:

Bạn cần tìm lại đơn hàng đã tạo trong một danh sách dài các đơn hàng nhưng loay hoay không biết làm thế nào. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tìm kiếm đơn hàng đã tạo.

1. Tìm kiếm đơn hàng đã tạo theo thời gian

Bước 1: Tại trang Quản lý đơn hàng, chọn biểu tượng hình phễu (1) góc phải màn hình

Bước 2: Tại mục Lọc theo thời gian, bạn chọn thời gian muốn xem (2) đơn hàng: Hôm nay, Tuần này, Tháng này, Tuần trước, Tháng trước hoặc Thời gian khác ->Đồng ý (3)

Chú ý:

  • Khi chọn Thời gian khác: sẽ hiện lên bảng lịch, bạn chọn thời gian bắt đầu và thời gian chốt. Sau đó ứng dụng sẽ hiện khoảng thời gian bằng cách tô xanh thời gian đó, bạn chọn:
  • Muốn thoát ra màn hình lọc đơn hàng theo thời gian bạn nhấn Huỷ bỏ

Như vậy bạn đã biết cách tìm kiếm đơn hàng đã tạo mong muốn trong trang Quản lý đơn hàng. Nhớ thực hành ngay để không quên nhé bạn!

2. Tìm kiếm một đơn hàng bất kỳ

Bước 1: Tại màn hình chính, nhấn Xem thêm (1) > Đơn hàng (2)

Bước 2: Tại trang Quản lý đơn hàng, bạn điền mã đơn hàng hoặc tên khách hàng trên Thanh tìm kiếm (3) để tìm kiếm đơn hàng đã tạo.

Mã đơn hàng: nhập mã đơn hàng

Tên khách hàng: Nhập tên khách hàng đã mua hàng.

Chia sẻ bài viết: