Hướng dẫn cài đặt hiển thị số lượng bán của sản phẩm

Chia sẻ bài viết:

Việc hiển thị số lượng bán ra có thể tạo ra sự kích thích mua hàng. Khi khách hàng thấy rằng một sản phẩm đã bán được nhiều, họ có xu hướng tin rằng nó là một lựa chọn tốt và phổ biến, từ đó tăng khả năng mua hàng.

Để cài đặt hiển thị Số lượng bán ra các bạn thao tác như sau:

Chọn mục logo cửa hàng (1) > Chọn cài đặt cửa hàng (2) > Website bán hàng (3) > Cho phép hiển thị số lượng bán ra (4)

Chúc các bạn thao tác thành công!

Chia sẻ bài viết: