Bật/tắt hiển thi dòng thông tin đơn vị sản phẩm

Chia sẻ bài viết:

Đơn vị sản phẩm là trường thông tin sẽ hiển thi trong mục tạo sản phẩm. Đơn vị của sản phẩm có thể là cái, kg, gram, túi, bộ, lon, lốc, hộp,… giúp chủ cửa hàng điền đơn vị bán ra cho sản phẩm của bạn, khi khách hàng nhìn vào sẽ biết được giá bán cho đơn vị nào. Trường hợp bạn tạo sản phẩm nhưng không thấy thông tin để thêm đơn vị hoặc bạn muốn tắt đi trường thông tin này thì bạn có thể thao tác theo các bước sau:

Cách 1: Tại trang quản lý, chọn vào ảnh đại diện cửa hàng (1), chọn Cài đặt cửa hàng (2), chọn Cài đặt sản phẩm (3), tại trang cài đặt sản phẩm bạn chọn bật/tắt Đơn vị sản phẩm (4)

Cách 2: Tại trang quản lý, chọn Xem thêm (1) >Sản phẩm (2), chọn sản phẩm bất kì (3), tại trang chi tiết sản phẩm bạn chọn biểu tượng (Cài đặt) (4), tại trang cài đặt sản phẩm bạn chọn bật/tắt Đơn vị sản phẩm (5)

Cách 3: Tại trang quản lý, chọn biểu tượng + góc dưới phải màn hình (1) > Tạo sản phẩm (2), tại giao diện Tạo sản phẩm bạn chọn biểu tượng (Cài đặt) (3), tại trang cài đặt sản phẩm bạn chọn bật/tắt Đơn vị sản phẩm (4)

Sau khi bật/tắt hiển thị dòng thông tin Đơn vị sản phẩm, bạn vào lại mục Tạo sản phẩm dòng thông tin này sẽ được thêm vào hoặc tắt đi.

Chia sẻ bài viết: