Hướng dẫn mở tài khoản NeoX

Chia sẻ bài viết:

Cổng thanh toán điện tử NeoX sẽ giúp chủ cửa hàng đăng ký tài khoản và cung cấp giải pháp thanh toán tự động chấp nhận thanh toán với hơn 40 ngân hàng nôi địa và các dịch vụ thanh toán quốc tế Visa/Master/JCB. Video này Sổ Bán Hàng hướng dẫn mở tài khoản NeoX đầy đủ thông tin nhất!

Chia sẻ bài viết: