Hướng dẫn liên kết gian hàng Tiktok Shop vào phần mềm Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết:

Bán hàng trên các sàn TMĐT mang lại nhiều traffic giúp bạn tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng và từ đó bán hàng hiệu quả hơn. Tuy nhiên để bạn có một cái nhìn tổng quan cho cửa hàng của bạn, để bạn biết được lợi nhuận bán hàng thông qua các đơn hàng thì sàn TMĐT chưa thực sự hiệu quả. Bạn có cần một giải pháp tích hợp đồng bộ sản phẩm, đơn hàng, tồn kho để bạn quản lý được đầy đủ về lợi nhuận bán hàng, đồng bộ đơn hàng và kiểm soát tồn kho, cập nhật giá bán hàng hiệu quả hơn cho doanh nghiệp của bạn chỉ trên một tài khoản không? Mời bạn tham khảo tính năng liên kết sàn TMĐT và cụ thể là sàn TItok shop.

Bạn thao tác theo các bước sau để đồng bộ và quản lý nhé:

Bước 1: Truy cập vào trang quản lý Sổ Bán Hàng trên máy tính qua trang app.sobanhang.com đăng nhập bằng tài khoản bạn đã đăng ký với SoBanHang, bạn chọn Kênh bán hàng (1) > chọn Sàn TMĐT (2) > chọn Liên kết gian hàng Tiktok Shop (3

Bước 2: Sau đó bạn sẽ được điều hướng về trang Seller Center đăng nhập vào tiktok shop để cấp quyền liên kết. Tại đây bạn chọn Asia Seller (4) > chọn Vietnam (5) > chọn Next (6).

Bước 3: Điền thông tin kết nối email và số điện thoại của bạn (7) > Tích chọn đồng ý với chính sách từ Tiktok Shop (8) > chọn Confirm to install (9).

Chọn Authorise (10) để cấp quyền truy cập và tiến hành liên kết sàn.

Bước 4: Sau khi cấp quyền bạn đã thành công liên kết sàn TMĐT Tiktok Shop. Tại màn hình thành công bạn chọn Sao chép sản phẩm về Sổ Bán Hàng.

Vậy là bạn đã hoàn tất các bước liên kết gian hàng TikTok Shop về Sổ Bán Hàng để quản lý và kiểm soát đơn hàng hiệu quả hơn.

Chúc bạn thao tác thành công!

Chia sẻ bài viết: