Hướng dẫn tạo phân loại sản phẩm

Cùng một sản phẩm nhưng mỗi khách hàng có nhu cầu, sở thích về kích thước, màu sắc, hình dáng khác nhau. Từ đó cũng đặt ra bài toán cho nhà bán hàng là đăng bán và quản lý kho hàng hoá có phân loại. Sổ Bán Hàng có tính năng Phân loại sản phẩm sẽ giải quyết được các vấn đề về tạo phân loại (màu sắc, kích cỡ), combo, các biến thể của sản phẩm.

Bài viết này Sổ Bán Hàng hướng dẫn bạn tạo phân loại sản phẩm theo các bước:

Bước 1: Tại trang chủ, chọn Xem thêm (1) >Sản phẩm (2) rồi chọn tiếp Sản phẩm muốn thêm phân loại (3)

Bước 2: Sau khi chọn xong, bạn sẽ ở trong trang Chi tiết sản phẩm, nhấn vào Thêm phân loại(4)

Bước 3: Điền các thông tin (5) bên dưới cho sản phẩm phân loại

  • Tên phân loại
  • Ảnh phân loại (nếu có)
  • Giá bán
  • Giá vốn (nếu có)
  • Tồn kho

Nhấn Cập nhập (6) để hệ thống lưu lại thông tin

Nếu có nhiều phân loại, bạn nên thử sử dụng tính năng tạo phân loại sản phẩm này, sẽ giúp cho danh sách sản phẩm gọn gàng, dễ dàng tìm kiếm mua sắm hơn.