Hướng dẫn tạo phân loại sản phẩm

Chia sẻ bài viết:

Cùng một sản phẩm nhưng mỗi khách hàng có nhu cầu, sở thích về kích thước, màu sắc, hình dáng khác nhau. Từ đó cũng đặt ra bài toán cho nhà bán hàng là đăng bán và quản lý kho hàng hoá có phân loại. Sổ Bán Hàng có tính năng Phân loại sản phẩm sẽ giải quyết được các vấn đề về tạo phân loại (màu sắc, kích cỡ), combo, các biến thể của sản phẩm.

Bài viết này Sổ Bán Hàng hướng dẫn bạn tạo phân loại sản phẩm theo các bước:

Bước 1: Tại trang chủ, chọn Thêm tính năng (1) >Sản phẩm (2) rồi chọn tiếp Sản phẩm muốn thêm phân loại (3)

Bước 2: Sau khi chọn xong, bạn sẽ ở trong trang Chi tiết sản phẩm, nhấn vào Thêm phân loại(4)

Bước 3: Điền các thông tin (5) cho phân loại gồm:

  • Nhóm phân loại
  • Tên phân loại

Thêm 2 thông tin trên sẽ được hình ảnh như ở bước (6)

Nhấn Xác nhận (7) để hệ thống lưu lại thông tin.

Bước 4: Chọn vào tên phân loại vừa mới tạo (8) điền các thông tin Giá bán, Giá vốn và bấm xác nhận(9) để lưu thông tin thay đổi. Khi chỉnh sửa xong các phân loại thì bấm Cập nhật (10) là hoàn thành.

Bạn có thể một hình ảnh cho phân loại để bắt mắt hơn khi mua hàng

Trường hợp sản phẩm có hai lớp phân loại bạn Thêm nhóm phân loại và cài đặt các bước như nhóm phân loại vừa tạo là hoàn thành.

Nếu có nhiều phân loại, bạn nên thử sử dụng tính năng tạo phân loại sản phẩm này, sẽ giúp cho danh sách sản phẩm gọn gàng, dễ dàng tìm kiếm mua sắm hơn.

Chia sẻ bài viết: