Hướng dẫn thay đổi loại hình kinh doanh

Chia sẻ bài viết:

Loại hình kinh doanh là phân loại mặt hàng kinh doanh của cửa hàng để khách hàng dễ dàng nhận biết và tìm kiếm sản phẩm hơn.

Trong bài này, Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn các bước để thay đổi loại hình kinh doanh cửa hàng:

Bước 1: Mở trang Cài đặt cửa hàng

Nhấn vào ảnh đại diện cửa hàng (1), chọn Cài đặt cửa hàng (2) để vào trang Cài đặt cửa hàng

Bước 2: Tại trang Cài đặt cửa hàng, bạn chọn Thông tin cửa hàng (3) để vào trang Thông tin cửa hàng. Tại đây bạn có thể chọn loại hình kinh doanh được gợi ý trong Bán hàng hoặc Dịch vụ (4). Cuối cùng nhấn Cập nhật (5) để hoàn thành thay đổi loại hình kinh doanh của cửa hàng.

Chia sẻ bài viết: