Hướng dẫn thanh toán, chỉnh sửa, xóa giao dịch nợ trên phần mềm Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết:

Tiền bạc rõ ràng mua hàng bền lâu. Khách hàng trả nợ mua hàng cho bạn hay bạn trả nợ cho nhà cung cấp, bạn sẽ trừ nợ trong Sổ nợ như thế nào?

Và bài viết này phần mềmSổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn cách thanh toán nợ, chỉnh sửa giao dịch nợ hay xoá giao dịch nợ đã ghi nhận. Cùng tìm hiểu nhé!

  1. Hướng dẫn ghi nhận thanh toán nợ trong Sổ nợ

1. Hướng dẫn ghi nhận thanh toán nợ trong Sổ nợ

Bước 1: Mở trang sổ nợ bạn nhấn Thêm tính năng (1), chọn Sổ nợ (2)

Bước 2: Tại trang Sổ nợ, trên thanh tìm kiếm nhập tên khách hàng cần thanh toán nợ (3) > chọn khách hàng hàng (4) > chọn Thanh toán (5)

Bước 3: Bạn điền đầy đủ các thông tin sau đây:

  • Nhập số tiền: Tiền khách trả nợ.
  • Ghi lại giao dịch vào Sổ Thu Chi: Khi tích vào ô này giao dịch thanh toán nợ sẽ được tạo khoản thu trên Sổ Thu Chi để nhận số thu thực tế tại cửa hàng.
  • Nguồn tiền: Tiền nhận được thu vào nguồn nào vd: Tiền mặt, ngân hàng,…
  • Ngày nhận tiền: ngày khách trả tiền và nhận được tiền.
  • Ghi chú: Ghi chú thông tin liên quan đến khoản thanh toán này.
  • Giao dịch thanh toán: Sẽ có các giao dịch bán hàng, nợ cũ cần thanh toán,… lúc này bạn có thể chọn 1 hoặc hai giao dịch cần thanh toán cho một khoản thanh toán nợ.
  • Hình ảnh: Hình ảnh chuyển khoản hoặc ảnh liên quan đến khoản nợ.
  • Sau đó chọn Tạo(8) để ghi lại khoản thanh toán nợ.

2. Chỉnh sửa giao dịch nợ

Tìm kiếm khách hàng tại thanh tìm kiếm (1) > chọn khách cần chỉnh sửa giao dịch nợ

(2) > chọn vào chi tiết giao dịch nợ cần chỉnh sửa (3) > chọn vào cây bút (4) để chỉnh sửa các thông tin liên quan đến giao dịch nợ.

Bước 1 và Bước 2 Làm tương tự như bước 1 và bước 2 tại Hướng dẫn ghi nhận thanh toán nợ trong Sổ nợ

Bước 3: Tại trang giao dịch nợ của khách hàng, chọn giao dịch bạn muốn chỉnh sửa (1) > nhấn chọn hình cây bút (2) -> nhập số tiền cần chỉnh (3) > Cập nhật (4)

3. Xoá giao dịch nợ

Tại màn hình chi tiết giao dịch nợ cửa khách hàng bạn chọn vào giao dịch nợ cần xóa (1) > chọn Xóa (2) > chọn Xác nhận (3) để xóa giao dịch nợ đã tạo.

Hy vọng các hướng dẫn trên đây sẽ giúp bạn quản lý và kiểm soát được giao dịch nợ của khách hàng một cách đầy đủ và chuyên nghiệp.

Chia sẻ bài viết: