Hướng dẫn thanh toán, chỉnh sửa, xóa giao dịch nợ 

Tiền bạc rõ ràng mua hàng bền lâu. Khách hàng trả nợ mua hàng cho bạn hay bạn trả nợ cho nhà cung cấp, bạn sẽ trừ nợ trong Sổ nợ Sổ Bán Hàng như thế nào?

Vài viết này Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn tất tần tật về thu hồi nợ, trả nợ, chỉnh sửa giao dịch nợ hay xoá bỏ giao dịch nợ. Cùng tìm hiểu nhé!

  1. Hướng dẫn ghi nhận thanh toán nợ trong Sổ nợ

Để thanh toán các giao dịch tôi cho nợ/ tôi mượn nợ bạn thực hiện các bước :

Bước 1: Mở trang sổ nợ

  • Nhấn Xem thêm (1) để mở Kho ứng dụng của Sổ Bán Hàng, chọn Sổ nợ (2)
  • Nhấn Thêm (1), chọn Sổ nợ (2)

Bước 2: Tại trang Sổ nợ, trên thanh tìm kiếm nhập tên khách hàng cần nhắc nợ (3) > chọn khách hàng hàng (4)

Bước 3: Tại màn hình thông tin khách hàng nhấn chọn Thanh toán (5) > chọn Nguồn tiền (6) > Thanh toán (7)

  1. Chỉnh sửa giao dịch nợ

Bước 1 và Bước 2 Làm tương tự như bước 1 và bước 2 tại Hướng dẫn ghi nhận thanh toán nợ trong Sổ nợ

Bước 3: Tại trang giao dịch nợ của khách hàng, chọn giao dịch bạn muốn chỉnh sửa (1) > nhấn chọn hình cây bút (2) -> nhập số tiền cần chỉnh (3) > Cập nhật (4)

  1. Xoá giao dịch nợ

Bước 1 và Bước 2 Làm tương tự như bước 1 và bước 2 tại Hướng dẫn ghi nhận thanh toán nợ trong Sổ nợ

Bước 3: Tại trang giao dịch nợ của khách hàng, chọn giao dịch bạn muốn xoá (1) > nhấn Thùng rác (2) > Đồng ý (3) để hoàn thành xoá giao dịch nợ.