Sản phẩm mới về tôi chưa nhập vào ứng dụng nhưng có khách mua hàng tôi phải làm sao để tạo đơn cho sản phẩm này?

Ở tính năng Tạo đơn có hỗ trợ bạn “Tạo sản phẩm bán nhanh” bạn có thể áp dụng cho trường hợp các sản phẩm mới về hàng chưa kịp nhập vào ứng dụng hoặc các sản phẩm mới số lượng ít sẽ hết hàng nhanh và ít nhập về bán thì bạn dùng tính năng này để tạo nhanh sản phẩm báo gồm tên sản phẩm giá bán, giá vốn và số lượng, cuối cùng bạn có thể chọn lưu thông tin sản phẩm này vào danh sách để tạo cho các lần bán tiếp theo.

Bạn thực hiện theo các thao tác sau để Tạo sản phẩm bán nhanh: