Hướng dẫn đặt lịch nhắc nợ 

Chia sẻ bài viết:

Tính năng đặt lịch nhắc nợ giúp thông báo thời gian đến hạn đòi nợ hoặc trả nợ

Thông báo các món nợ quá hạn, phải trả/đòi trong hôm nay, phải trả/đòi trong Sắp tới

Để tạo 1 giao dịch nhắc nợ các bạn thực hiện các thao tác:

  1. Đặt lịch nhắc nợ

Bước 1: Mở trang sổ nợ bằng 1 trong 2 cách sau:

  • Nhấn Xem thêm (1) để mở Kho ứng dụng của Sổ Bán Hàng, chọn Sổ nợ (2)
  • Nhấn Thêm (1), chọn Sổ nợ (2)

Bước 2: Tại trang Sổ nợ, trên thanh tìm kiếm nhập tên khách hàng cần nhắc nợ (3) > chọn khách hàng hàng cần nhắc nợ (4)

Bước 3: Trên màn hình thông tin khách hàng nhấn vào đặt lịch nhắc nợ tự động (5) > Nhấn chọn ngày (6) > nhấn đặt lịch (7)

  1. Gửi tin nhắn nhắc nợ

Nhắc nợ cho 1 giao dịch nợ

Bước 1: Mở trang sổ nợ bằng 1 trong 2 cách sau:

  • Nhấn Xem thêm (1) để mở Kho ứng dụng của Sổ Bán Hàng, chọn sổ nợ (2)
  • Nhấn Thêm (1), chọn sổ nợ (2)

Bước 2: Tại trang Sổ nợ, trên thanh tìm kiếm nhập tên khách hàng cần nhắc nợ (3) > chọn khách hàng hàng cần nhắc nợ (4)

Bước 3: Trên màn hình thông tin khách hàng nhấn vào nhắc nợ qua zalo (5) > nhấn Gửi lời nhắc (6)> Chọn ứng dụng zalo (7)

Hoặc gửi lời nhắc qua sms : Trên màn hình thông tin khách hàng nhấn vào nhắc nợ qua sms (8)> nhấn gửi (9)

Nhắc nợ có chi tiết nhiều giao dịch nợ

Bước 1: Mở trang sổ nợ bằng 1 trong 2 cách sau:

  • Nhấn Xem thêm (1) để mở Kho ứng dụng của Sổ Bán Hàng, chọn sổ nợ (2)
  • Nhấn Thêm (1), chọn sổ nợ (2)

Bước 2: Tại trang Sổ nợ, trên thanh tìm kiếm nhập tên khách hàng cần nhắc nợ (3) > chọn khách hàng hàng cần nhắc nợ (4)

Bước 3: Trên màn hình thông tin khách hàng nhấn vàoTải báo cáo (5) để lấy sổ chi tiết giao dịch nợ của khách hàng. Sau đó sao chép đường dẫn(6) Sổ chi tiết này gửi cho khách hàng qua tin nhắn.

Chia sẻ bài viết: