Cách sửa giá khuyến mãi sản phẩm

Chia sẻ bài viết:
Thường xuyên cập nhật giá khuyến mãi sản phẩm để khách hàng biết là đang mua được món hời, sẽ dễ quyết định mua hàng hơn.
Tại trang chủ của ứng dụng, chọn mục Cửa Hàng (góc dưới tay trái) để vào trang thông tin chung của Cửa hàng Số.
 
 
Chọn Quản lý sản phẩm (ở khoảng giữa màn hình) như hình mình họa bên dưới để vào trang Quản lý sản phẩm.
 
 

Bước 2

Tại trang Quản lý sản phẩm, chọn sản phẩm cần sửa giá khuyến mãi trong mục tổng sản phẩm, màn hình sẽ chuyển đến giao diện Chi tiết sản phẩm.
 
Chọn mỳ hảo hảo là sản phẩm cần sửa giá
 

Bước 3

Tại Chi tiết sản phẩm, nhập giá khuyến mãi muốn sửa tại mục Giá niêm yết.
 
Nhập xong, chọn Cập nhật là bạn đã sửa giá khuyến mãi thành công.
giá khuyến mãi từ 4000đ sửa thành 5000đ
 
 

Vậy là bạn đã sửa giá khuyến mãi thành công ^^

 
 
 
 
Chia sẻ bài viết: