Hướng dẫn kiểm kho trên phần mềm Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết:

Kiểm kho là quá trình kiểm tra và ghi nhận thông tin về số lượng, tình trạng và vị trí của các mặt hàng trong kho. Đây là hoạt động quan trọng để đảm bảo sự chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu kho hàng.

Trong quá trình kiểm kho, các nhân viên sẽ thực hiện việc kiểm tra thực tế số lượng hàng hóa trong kho so với số liệu được ghi nhận trong hệ thống quản lý kho. Họ cũng sẽ xác định tình trạng của từng mặt hàng, như hư hỏng, hết hạn sử dụng, hay cần bảo quản đặc biệt. Ngoài ra, việc xác định vị trí của từng mặt hàng trong kho cũng quan trọng để tìm kiếm và quản lý dễ dàng.

Bước 1: Ở màn hình Quản lý bạn bấm vào mục Thêm tính năng (1) > chọn Kho hàng (2) > chọn Kiểm kho (3)

Ở màn hình Quản lý phiếu kiểm tra bạn chọn Tạo phiếu kiểm kho (4) > Thêm sản phẩm (5) > Bạn chọn Sản phẩm hoặc Nguyên vật liệu (6) để kiểm kho.

  • Đã cân bằng: có nghĩa là số lượng hàng hóa thực tế trong kho khớp hoàn toàn với số lượng được ghi nhận trong hệ thống quản lý kho. Điều này cho thấy rằng không có sai lệch giữa dữ liệu thực tế và dữ liệu trong hệ thống.
  • Lệch: xảy ra khi số lượng hàng hóa thực tế trong kho không khớp với số lượng được ghi nhận trong hệ thống quản lý kho. Lệch có thể là do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như sai sót trong quá trình nhập xuất hàng, mất mát.
  • Trống: Trống xảy ra khi bạn chưa điền số lượng thực tế nên hệ thống ghi nhận là trống.

Bạn cần kiểm tra lại kho thực tế còn bao nhiêu để điền số lượng thực tế (7) -> Hoàn thành (8) .

Nếu có chênh lệch số lượng trên hệ và thực tế thì khi bạn tạo phiếu kiểm kho xong thì hệ thống tự động cân bằng kho hệ thông về đúng số lượng.

Lưu ý: đối với phiêu kiểm kho khi đã tạo và hoàn thành thì sẽ không hủy phiếu được. Bạn kiểm tra chính xác các thông tin trong phiếu trước khi hoàn thành.

Chúc bạn thao tác thành công!

Chia sẻ bài viết: