Hướng dẫn quản lý và phân quyền cho nhân viên trên phần mềm Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết:

Để kiểm soát hoạt động của các nhân viên trong phần mềm Sổ Bán Hàng, chủ cửa hàng hoặc quản lý chi nhánh có thể tùy chọn những thao tác mà nhân viên được phép thực hiện bằng tính năng Phân quyền nhân viên. Mỗi nhân viên sẽ được phân một vai trò tại một chi nhánh.

Để Phân quyền nhân viên bạn cần tạo các vai trò tương ứng với công việc phân cho nhân viên. Sổ Bán Hàng đã tạo sẵn mặc định 2 vai trò: Nhân viên bán hàng, Nhân viên kho. Bạn có thể thêm những vai trò khác hoặc chỉnh sửa các vai trò đã tạo của hệ thống.

  1. Hướng dẫn quản lý nhân viên

1.1. Thêm nhân viên mới

Bước 1: Truy cập vào trang Quản lý nhân viên

Tại màn hình chính, nhấn Thêm tính năng (1) > Nhân viên (2)

Bước 2: Thêm nhân viên mới

Tại trang Quản lý nhân viên, nhấn Thêm nhân viên (3) > nhập thông tin nhân viên (4) bao gồm: Tên nhân viên, Số điện thoại, Vai trò, Ghi chú > Lưu và gửi lời mời (5)

Sau đó, nhân viên của bạn chỉ cần nhấn xác nhận trên tài khoản Sổ Bán Hàng của họ là có thể sử dụng các tính năng được bạn phân quyền trên hệ thống cửa hàng tại Sổ Bán Hàng.

1.2. Xoá nhân viên trong hệ thống

Bước 1: Truy cập vào trang Quản lý nhân viên

Tại màn hình chính, nhấn Xem thêm (1) > Nhân viên (2)

Bước 2: Xoá nhân viên

Tại trang Quản lý nhân viên, chọn nhân viên cần xoá (3) > nhấn biểu tượng xoá (4) > Xoá (5)

  1. Hướng dẫn phân quyền nhân viên

Sổ Bán Hàng đã tạo sẵn mặc định 2 vai trò: Nhân viên bán hàng, Nhân viên kho. Bạn có thể thêm những vai trò khác hoặc chỉnh sửa các vai trò đã tạo của hệ thống.

2.1. Thêm vai trò

Bước 1: Truy cập vào trang Quản lý vai trò

Tại màn hình chính, nhấn Thêm tính năng (3)> Nhân viên(4) > Vai trò (5)

Bước 2: Thêm vai trò

Tại trang Quản lý vai trò, nhấn Thêm vai trò (6) > đặt tên Vai trò, Ghi chú và chọn các tính năng được phân quyền cho vai trò (7,8) > Thêm mới (9)

2.2. Xoá vai trò

Bước 1: Truy cập vào trang Quản lý vai trò

Tại màn hình chính, nhấn Thêm tính năng (3) > Nhân viên (4) > Vai trò (5)

Bước 2: Xoá vai trò

Tại trang Quản lý vai trò, chọn Vai trò (6) cần xoá > nhấn biểu tượng xoá (7)

2.3. Chỉnh sửa phân quyền vai trò

Bước 1: Truy cập vào trang Quản lý vai trò

Tại màn hình chính, nhấn Thêm tính năng(3) >Nhân viên(4)> Vai trò (5)

Bước 2: Chỉnh sửa phân quyền vai trò

Tại trang Quản lý vai trò, chọn Vai trò (6) cần chỉnh sửa phân quyền > chọn lại các mục được phân quyền (7) > Cập nhật (8)

Các câu hỏi thường gặp

Tôi có 2 nhân viên bán hàng nhưng muốn phân quyền khác nhau, tôi phải làm thế nào?

Tôi có chỉnh sửa được thông tin nhân viên không?

Sổ Bán Hàng quản lý được tối đa bao nhiêu nhân viên?

Sổ Bán Hàng có chấm công và tính lương nhân viên được không?

Chia sẻ bài viết: