Hướng dẫn chỉnh sửa ảnh sản phẩm trên phần mềm Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết:

Khách hàng mua hàng bằng cảm xúc. Những bức ảnh sản phẩm đẹp sẽ thu hút và gây thiện cảm với khách hàng giúp cửa hàng Online/ Website của bạn ra đơn ào ào.

Bài viết này, phần mềm Sổ Bán Hàng hướng dẫn bạn cách chỉnh sửa ảnh sản phẩm:

1. Chỉnh sửa ảnh trên ứng dụng điện thoại

Bước 1: Tại trang chủ của ứng dụng, nhấn Sản Phẩm (1) > Chọn Sản phẩm cần sửa ảnh (2)

Bước 2: Chỉnh sửa ảnh trên điện thoại:

Nhấn vào mục (4) để chọn ảnh có sẵn trên điện thoại

Nhấn vào mục (5) để chụp ảnh sản phẩm

Nhấn vào mục (6) để xóa ảnh sản phẩm

Nhấn vào mục (7) để cập nhật

Ngoài ra bạn còn có thể nhấn giữ ảnh sản phẩm và di chuyển đến vị trí mong muốn.

2. Chỉnh sửa ảnh trên giao diện website

Bước 1: Tại giao diện website bạn chọn Hàng Hóa (1) > chọn Sản phẩm (2) > chọn vào sản phẩm cần chỉnh sửa ảnh sản phẩm (3)

Bước 2: Trong chi tiết sản phẩm bạn chọn

Dấu + (4) để tải thêm ảnh sản phẩm từ máy tính.

Dấu x (5) để xóa bớt ảnh sản phẩm

Bấm Xác nhận (6) để cập nhật thông tin đã chỉnh sửa.

Chúc bạn ra đơn ào ào với cửa hàng Online/Website trên Sổ Bán Hàng!

Chia sẻ bài viết: