Hướng dẫn chỉnh sửa ảnh sản phẩm

Chia sẻ bài viết:

Khách hàng mua hàng bằng cảm xúc. Những bức ảnh sản phẩm đẹp sẽ thu hút và gây thiện cảm với khách hàng giúp cửa hàng Online/ Website của bạn ra đơn ào ào.

Bài viết này, Sổ Bán Hàng hướng dẫn bạn cách chỉnh sửa ảnh sản phẩm:

Bước 1: Tại trang chủ của ứng dụng, nhấn Xem thêm (1) > Sản phẩm (2), chọn Sản phẩm cần sửa ảnh (3)

Bước 2: Chỉnh sửa ảnh trên điện thoại

  • Nhấn vào hình 🎞 (1) để thêm ảnh có sẵn trong điện thoại
  • Nhấn vào hình 📷 (2) để chụp ảnh sản phẩm
  • Nhấn vào biểu tượng (X) (3) để xóa bức ảnh

Sau đó nhấn Cập nhật (4) để hoàn thành sửa hình ảnh sản phẩm.

Chúc bạn ra đơn ào ào với cửa hàng Online/Website trên Sổ Bán Hàng!

Chia sẻ bài viết: