Quản lý đặt chỗ, đặt bàn

Để giúp bạn không bối rối khi sử dụng tính năng Đặt chỗ trên Sổ Bán Hàng, bạn hãy đọc tài liệu hướng dẫn Đặt chỗ nhé!

  1. Hướng dẫn đặt chỗ (nhận đặt lịch trước)

Bước 1: Mở trang Đặt chỗ trước

Tại trang chủ, nhấn Xem thêm (1) > Đặt chỗ (2)

Bước 2: Tạo lịch đặt chỗ

Tại trang Đặt chỗ trước, nhấn dấu cộng (3) > nhập thông tin đặt chỗ trước: Số điện thoại, Khách hàng, Giờ đặt, Số lượng khách, Nhập ghi chú (4) > Xác nhận (5)

  1. Hướng dẫn quản lý đặt chỗ hiệu quả

Tại trang Đặt chỗ trước, bạn nhanh chóng nắm được các đơn đặt chỗ theo trạng thái:

  • Chờ xử lý: Sau khi bạn tạo đặt chỗ, đơn mặc định ở trạng thái Chờ xử lý
  • Khách đã tới: Khi khách đã tới quán theo lịch đã đặt trước, bạn nhấn Khách đã tới trên Chờ xử lý để chuyển trạng thái sang Khách đã tới

Hình ảnh minh hoạ nhấn Khách đã tới

  • Đã chọn chỗ: Khi khách tới, bạn nhấn Chọn bàn cho khách (1) và đưa khách vào bàn đã đặt trước hoặc chọn bàn đang trống. Tại đây bạn nhập đặt món (2) của khách như tạo một đơn hàng và nhấn Lưu đơn (3) chờ khách thanh toán sau khi dùng dịch vụ xong.
  • Huỷ đặt chỗ: Khi khách huỷ đặt chỗ, bạn nhấn Huỷ đặt chỗ để chuyển các lịch này vào danh sách Huỷ đặt chỗ
  1. Hướng dẫn in hoá đơn thanh toán theo đặt chỗ/ bàn

Sau khi khách hàng dùng xong dịch vụ của cửa hàng, bạn vào Xem thêm (1) -> Quản lý bàn (2) > Chọn bàn (3) > Thanh toán (4) > In hoá đơn (5)

Hi vọng bài viết này giúp bạn sử dụng hiểu quả tính năng Đặt chỗ trên Sổ Bán Hàng. Chúc bạn buôn bán phát tài!