Hướng dẫn thêm danh mục sản phẩm nổi bật trên phần mềm Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết:

Danh mục nổi bật là tập hợp các dòng sản phẩm nổi bật của cửa hàng. Mỗi sản phẩm được nhóm lại với nhau theo sự tương đồng dựa trên các tiêu chí như cùng chức năng, cùng ngành hàng/ chủng loại, cùng phân khúc giá, cùng công nghệ sản xuất hoặc là những sản phẩm nổi bật…. Danh mục nổi bật sẽ nằm đầu trang website bán hàng của bạn sẽ giúp khách hàng ấn tượng và chú ý đến những sản phẩm trong danh mục này trước tiên ngay khi vào cửa hàng.

Trong bài viết này, phần mềm Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn các bước để tạo danh mục sản phẩm nổi bật cho website cửa hàng của bạn chuyên nghiệp hơn:

Bước 1: Mở trang Cài đặt cửa hàng

Nhấn vào Ảnh đại diện cửa hàng (1) > Chọn Cài đặt cửa hàng (2)

Bước 2: Tại trang Cài đặt cửa hàng (2) > Bạn chọn Website bán hàng (3) > Danh mục nổi bật (4)

Bước 3: Bạn chọn + Tạo mục nổi bật (5) > Sau đó nhập Tên danh mục (6) > Tiếp theo, chọn Danh mục hoặc Sản phẩm muốn thêm vào > Cuối cùng, nhấn Xác nhận (7) để hoàn thành.

Chia sẻ bài viết: