Hướng dẫn đồng bộ danh bạ vào danh sách khách hàng

Chia sẻ bài viết:

Bán hàng thì không thể thiếu thông tin khách hàng để lưu trữ và ghi nhận mỗi khi tạo đơn bán hàng ngoài ra còn giúp cho bạn trong việc chăm sóc khách hàng. Tại phần mềm Sổ Bán Hàng bạn có thể đồng bộ danh bạ vào ứng dụng một cách dễ dàng để thao tác thuận tiện hơn trong quá trình lên đơn bán hàng mà không cần phải ra vào ứng dụng để lấy các liên hệ từ danh bạ trước đó.

Bài viết hướng sau đây sẽ hướng dẫn bạn đồng bộ danh bạ vào phần mềm Sổ Bán Hàng:

1. Đồng bộ danh bạ

Bạn thao tác bật truy cập danh bạ từ sổ bán hàng theo các hướng dẫn sau:

Trên IOS: Cài đặt > Sổ bán hàng > Danh bạ > bật quyền truy cập

Trên Anroid: Cài đặt > Ứng dụng > Sổ Bán Hàng > Cho phép quyền truy cập danh bạ

2. Hủy đồng bộ danh bạ

Ngoài ra bạn cũng có thể thao tác tắt truy cập danh bạ trong mục quản lý ứng dụng để không cấp quyền đồng bộ danh bạ vào ứng dụng nữa. Bạn thực hiện theo các thao tác sau để tắt quyền truy cập danh bạ:

Trên iOS: Cài đặt > Sổ bán hàng > Danh bạ > tắt quyền truy cập

Trên Android: Cài đặt > Ứng dụng> Sổ Bán Hàng > Không cho phép quyền truy cập danh bạ

Chúc bạn thao tác thành công!

Chia sẻ bài viết: