Hướng dẫn cài đặt phí vận chuyển

Phí vận chuyển là số tiền bạn tính cho khách hàng cùng với chi phí cho sản phẩm mà khách hàng đã đăt. Phí vận chuyển sẽ được cộng vào đơn hàng của khách hàng khi thanh toán.

Trong bài này, Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn các bước cài đặt phí vận chuyển cho cửa hàng của bạn.

Bước 1: Mở trang Cài đặt cửa hàng

Nhấn vào ảnh đại diện cửa hàng (1), chọn Cài đặt cửa hàng (2) để vào trang Cài đặt cửa hàng

Bước 2: Tại trang Cài đặt cửa hàng, bạn chọn Phí vận chuyển (3) để vào trang Phí vận chuyển. Tại đây bạn bật nút Phí vận chuyển đồng giá (4) và nhập số tiền phí tại dòng Nhập phí 5)

Bạn cũng có thể bật Miễn phí vận chuyển cho đơn từ (6)Nhập giá trị đơn hàng tối thiểu (7) được áp dụng miễn phí vận chuyển. Cuối cùng, nhấn Cập nhật (8) để hoàn thành cài đặt phí vận chuyển cho cửa hàng.