Hướng dẫn cài đặt phí vận chuyển cho đơn hàng trên phần mềm Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết:

Phí vận chuyển là số tiền vận chuyển đơn hàng từ cửa hàng đến tay khách hàng. Phí vận chuyển bạn tính cho khách hàng cùng với giá trị đơn hàng mà khách đã đăt. Phí vận chuyển sẽ được cộng vào đơn hàng của khách hàng khi thanh toán.

Trong bài này, phần mềm Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn các bước cài đặt phí vận chuyển cho cửa hàng của bạn:

Bước 1: Mở trang Cài đặt cửa hàng

Nhấn vào ảnh đại diện cửa hàng (1), chọn Cài đặt cửa hàng(2)

Bước 2: Tại trang Cài đặt cửa hàng (2) > bạn chọn Website bán hàng (3) > Phí vận chuyển (3) . Tại đây bạn bật nút Phí vận chuyển đồng giá và nhập số tiền phí tại dòng Nhập phí (5)

Bạn cũng có thể bật Miễn phí vận chuyển cho đơn từNhập giá trị đơn hàng tối thiểu (6) được áp dụng miễn phí vận chuyển. Cuối cùng, nhấn Cập nhật(7) để hoàn thành cài đặt phí vận chuyển cho cửa hàng.

Chúc bạn cài đặt phí vận chuyển thành công!

Chia sẻ bài viết: