Hướng dẫn bật/tắt hiển thị sản phẩm trên cửa hàng Online

Chia sẻ bài viết:

Có những sản phẩm mà bạn chỉ muốn kiểm soát tồn kho hay sản phẩm tặng không bán, tính năng tắt hiển thị sản phẩm trên website cửa hàng sẽ hỗ trợ bạn các mong muốn đó. Sau đây, Sổ Bán Hàng xin hướng dẫn bạn tắt/ bật hiển thị sản phẩm trên Website cửa hàng:

Bước 1: Tại trang chủ, chọn Xem thêm (1) >Sản phẩm (2)rồi chọn tiếp Sản phẩm muốn chỉnh sửa trạng thái hiển thị (3)

Bước 2: Tại trang Chi tiết sản phẩm, tìm Hiển thị trên Website cửa hàng chọn Bật/ Tắt(3)

Cuối cùng, nhấn Cập nhật (4) để lưu lại thông tin cần cập nhật!

Chúc bạn thành công!

Chia sẻ bài viết: