Hướng dẫn cài đặt in tự động

Chia sẻ bài viết:

Cứ mỗi lần ra đơn là phải thao tác bấm in, thật là bất tiện. Giờ phải làm sao nhỉ?

Bạn không cần phải lo vì phần mềm đã có tính năng cài đặt in tự động sau mỗi khi tạo đơn. Việc của bạn chỉ cần lên đơn, sau đó phần mềm tự in đơn hàng, in phiếu chế biến, in tem món,… ngay sau khi bạn chọn lưu đơn hoặc bán nhanh, giúp bạn tiết kiệm biết bao nhiều thao tác thừa.

Bạn tham khảo theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại trang Quản lý bạn chọn vào logo cửa hàng (1) > chọn Cài đặt cửa hàng (2) > chọn Cài đặt máy in (3) > chọn Cài đặt tự động in (4)

Bước 2: Bật các mục bạn muốn in tự động.

Tại trang cài đặt bạn có thể:

  • Bật tính năng tự động in bếp khi tạo/cập nhật đơn: phiếu bếp sẽ được in tự dộng ngay sau khi bạn tạo đơn mới hoặc sau khi chỉnh sửa thahf công đơn hàng.
  • Bật tính năng tự động in hóa đơn khi tạo đơn chưa thanh tóa: hóa đơn tạm tính sẽ được tự động in khi bạn tạo đơn và chọn Lưu đơn hoặc Giao sau.
  • Bật tính năng tự động in hóa đơn khi thanh toán: hóa đơn bán hàng sẽ được in tự động khi bạn tạo đơn thành công và chọn Thanh toán cho đơn hàng vừa tạo.
  • Bật tính năng tự động in tem món khi tạo/lưu đơn: tem món sẽ được in tự động ngay sau khi bạn tạo đơn hàng hoặc lưu lại đơn hàng chưa thanh toán.

Sau khi bật một trong các tính năng in tự động trên bạn có thể thao tác tạo đơn, lưu đơn và hóa đơn, phiếu bếp, tem mónsẽ được tự động in ra ngay sau đó.

Chúc bạn buôn bán hồng phát!

Chia sẻ bài viết: