Làm thế nào để xóa sản phẩm đã đăng

Chia sẻ bài viết:
Xóa bớt sản phẩm không nổi bật, kém chất lượng cũng là một cách hay để khách hàng dễ lựa chọn và tin tưởng shop hơn

Bước 1

 
Tại trang chủ của ứng dụng, chọn mục Cửa Hàng (góc dưới tay trái) để vào trang thông tin chung của Cửa hàng Số.
 
 
Chọn Quản lý sản phẩm (ở khoảng giữa màn hình) như hình mình họa bên dưới để vào trang Quản lý sản phẩm.
 
 

Bước 2

 
Tại trang Quản lý sản phẩm, chọn sản phẩm cần xóa trong mục tổng sản phẩm, màn hình sẽ chuyển đến giao diện Chi tiết sản phẩm.
 
Chọn mỳ hảo hảo là sản phẩm cần xóa
 
 

Bước 3

 
Tại Chi tiết sản phẩm, chọn Xóa. Màn hình sẽ hiện ra thông báo xác nhận:
 
  • Nếu vẫn muốn xóa, chọn Đồng ý
  • Nếu không muốn xóa nữa, chọn Quay lại.

 

Vậy là bạn đã xóa sản phẩm thành công ^^

Chia sẻ bài viết: