Hướng dẫn quản lý giao dịch xuất nhập hàng hiệu quả trên phần mềm Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết:

Sổ kho là nơi lưu trữ lại thông tin các phiếu xuất kho và nhập kho hàng hoá để làm căn cứ đối chiếu so sánh khi kiểm kê kho tìm ra được nguyên nhân hao hụt kho hàng hoá giúp quản lý kho hàng hoá hiệu quả, tránh thất thoát tiền bạc.

Bài viết này phần mềmSổ Bán Hàng giới thiệu bạn Sổ kho của Sổ Bán Hàng.

1. Hướng dẫn mở Sổ kho

Tại trang chủ, nhấn Thêm tính năng (1) > Kho hàng (2) > Sổ kho (3)

2. Hướng dẫn quản lý phiếu xuất nhập tại Sổ kho

Tại Sổ kho, bạn nhấn Bộ lọc để có thể xem tổng hợp các phiếu trên Sổ kho theo:

  • Thời gian: Hôm nay, Hôm qua, Tháng này, Tháng trước, 30 ngày, Năm nay, Tất cả, Hoặc tùy chỉnh thời gian.
  • Phân loại: Bán hàng, Hoàn trả, Hủy đơn, Kiểm kho, Nhập hàng, Hủy nhập hàng, Xuất hàng, Hủy xuất hàng, Khởi tạo kho, Sửa tồn kho, Sửa giá vốn, Xóa sản phẩm, Xóa nguyên vật liệu, Khác.
  • Loại hàng hóa:Sản phẩm, nguyên vật liệu
  • Nhân viên tạo phiếu: Chủ sở hữu, nhân viên được phân quyền quản lý kho hàng

  • Tồn đầu kỳ: là giá trị của hàng tồn kho được thực hiện ở cuối kỳ trước đó.
  • Nhập trong kỳ: Là giá trị hàng nhập vào kho trong kỳ.
  • Xuất trong kỳ: là giá trị hàng xuất kho trong kỳ.
  • Tồn cuối kỳ: là giá trị hàng hóa có sẵn để bán còn lại trong kho.

Ở màn hình sổ kho bạn cũng có thể tìm kiếm lịch sử tồn kho sản phẩm, phiếu nhập/ xuất hàng theo hình bên dưới.

Chúc bạn sử dụng Sổ kho hiệu quả để quản lý kho hàng thảnh thơi!

Chia sẻ bài viết: