Sổ kho

Chia sẻ bài viết:

Sổ kho là nơi lưu trữ lại thông tin các phiếu xuất kho và nhập kho hàng hoá để làm căn cứ đối chiếu so sánh khi kiểm kê kho tìm ra được nguyên nhân hao hụt kho hàng hoá giúp quản lý kho hàng hoá hiệu quả, tránh thất thoát tiền bạc.

Bài viết này Sổ Bán Hàng giới thiệu bạn Sổ kho của Sổ Bán Hàng.

  1. Hướng dẫn mở Sổ kho

Tại trang chủ, nhấn Xem thêm (1) > Kho hàng (2) > Sổ kho (3)

  1. Hướng dẫn sử dụng Sổ kho

Tại Sổ kho, bạn nhấn Bộ lọc để có thể xem tổng hợp các phiếu trên Sổ kho theo:

  • Thời gian: Hôm nay, Tuần này, Tháng này, Tuần trước, Tháng trước, Thời gian khác
  • Theo loại phiếu: Xuất kho, Nhập kho

Ngoài ra bạn cũng có thể:

  • Tìm kiếm phiếu nhập/ xuất kho bằng cách tìm kiếm giao dịch trên thanh tìm kiếm
  • Nhập kho khi phát hiện nhập thiếu phiếu nhập kho từ nhà cung cấp hoặc điều chỉnh giảm khi biết nguyên nhân hao hụt hàng hoá.

Chúc bạn sử dụng Sổ kho hiệu quả để quản lý kho hàng thảnh thơi!

Chia sẻ bài viết: