Hướng dẫn tạo, sửa, xoá nhãn sản phẩm

Chia sẻ bài viết:

Bài viết này, Sổ Bán Hàng hướng dẫn bạn cách tạo, sửa, xoá nhãn sản phẩm. Cùng tìm hiểu và thực hành theo hướng dẫn nhé!

1. Tạo nhãn sản phẩm

Hãy tạo những nhãn sản phẩm thật hấp dẫn cho website/ cửa hàng Online của bạn để thu hút khách đặt hàng.

  • Nhấn vào Sản phẩm (1) để hiển thị trang Quản lý sản phẩm
  • Tại trang Quản lý sản phẩm, nhấn chọn sản phẩm bất kỳ (2) để hiển thị trang Chi tiết sản phẩm và chọn Gắn nhãn sản phẩm (3)
  • Để tạo nhãn mới nhấn dấu cộng (4), tại trang Tạo nhãn mới nhập Tên nhãn (5)Chọn màu nhãn (6), nhấn Tạo mới (7) để hoàn thành tạo nhãn sản phẩm.

2. Sửa nhãn sản phẩm

  • Tại trang Gắn nhãn, nhấn Chỉnh sửa (1) để xuất hiện trang Chỉnh sửa
  • Tại trang Chỉnh sửa, nhấn biểu tượng bút (2) của nhãn sản phẩm cần chỉnh sửa
  • Nhập lại Tên nhãn (3) hoặc Chọn màu nhãn (4) mới mà bạn muốn, nhấn Lưu (5) để hoàn thành chỉnh sửa nhãn sản phẩm.

3. Xoá nhãn sản phẩm

  • Tại trang Gắn nhãn, nhấn Chỉnh sửa (1) để xuất hiện trang Chỉnh sửa
  • Tại trang Chỉnh sửa, nhấn biểu tượng hình tròn màu đỏ có dấu trừ màu trắng (2) của nhãn sản phẩm cần xoá. Thông báo Xoá gắn nhãn sản phẩm xuất hiện bạn chỉ cần nhấn Đồng ý (3) để hoàn thành xoá nhãn sản phẩm.

Sau khi hoàn thành việc tạo nhãn sản phẩm, bạn nhớ gắn nhãn sản phẩm liền để Website/ cửa hàng Online của bạn thật sinh động, thu hút khách hàng nhé!

Chia sẻ bài viết: