Hướng dẫn tạo, hủy phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp

Tính năng Nhập hàng được sử dụng để tạo phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp khi cần nhập thêm hàng vào kho giúp quản lý kho hàng hoá chính xác, hiệu quả. Mặc khác bạn nhập hàng nhưng nhập nhầm số lượng, nhầm số tiền ? Bạn muốn thay đổi số hàng nhập hoặc số tiền? Ngoài ra, giao dịch nợ, giao dịch chi cần tính toán lại khi thay đổi phiếu nhập hàng.

1. Tạo phiếu nhập hàng

Để tạo mới phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Vào Xem thêm (1) > Kho Hàng (2) > Nhập hàng (3)

Bước 2: Chọn sản phẩm cần nhập, nhập số lượng (4) > Tiếp tục (5) > Tại trang Phiếu nhập hàng, chỉnh sửa thông tin phiếu nhập hàng (nếu cần):

 • Số lượng nhập: Tổng số lượng hàng hoá thực nhập về kho.
 • Giá nhập: Đơn giá nhập cho 1 đơn vị sản phẩm nhập từ nhà cung cấp.

Nếu giá nhập thay đổi so với giá đã lưu, bạn có thể chỉnh sửa giá nhập ngay tại Phiếu nhập hàng bằng cách nhấn vào sản phẩm cần sửa giá (5.1), tại Giá nhập nhấn biểu tượng chiếc bút, xoá giá nhập cũ và nhập giá nhập mới (5.2)

 • Nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp trong danh sách đã lưu. Nếu bạn nhập hàng từ nhà cung cấp mới, bạn có thể tạo mới nhà cung cấp ngay tại Phiếu nhập hàng.
 • Chiết khấu: Số tiền được giảm khi mua hàng của nhà cung cấp.
 • Chi phí phát sinh: Số tiền phát sinh bạn phải trả thêm khi nhập hàng về kho.
 • Ghi chú đơn hàng: Bạn viết ghi chú ở đây và có thể lưu lại ảnh hàng hoá nhập kho hoặc ảnh chứng từ do nhà cung cấp gửi.

Bước 3: Chọn Thanh toán hoặc Trả sau (6) để hoàn thành tạo phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp.

 • Trả sau: Khi bạn nhập hàng nhưng chưa thanh toán tiền cho nhà cung cấp
 • Thanh toán: Khi bạn nhập hàng và đã thanh toán đủ cho nhà cung cấp

2. Hủy phiếu nhập hàng

Để hủy phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp bạn thao tác theo các bước sau:

2.1. Hủy phiếu nhập hàng đã thanh toán

Vào Xem thêm (1) > Kho Hàng (2) > Sổ nhập hàng (3) > Chọn giao dịch (4) Biểu tượng thùng rác (5)

Tại đây, bạn có thể:

 • Chọn mục Xóa giao dịch chi: giao dịch chi ở Thu chi cho phiếu nhập hàng sẽ bị mất
 • Không chọn mục Xóa giao dịch chi: giao dịch chi ở Thu chi vẫn hiển thị

Sau đó, ấn Xác nhận (6) để xóa phiếu nhập hàng

2.2. Hủy phiếu nhập hàng đã ghi nợ

Vào Xem thêm (1) > Kho Hàng (2) > Sổ nhập hàng (3) > Chọn giao dịch (4) Biểu tượng thùng rác (5)

Tại đây, bạn có thể:

 • Chọn mục Xóa giao dịch chi: giao dịch chi ở Thu chi cho phiếu nhập hàng sẽ bị mất
 • Không chọn mục Xóa giao dịch chi: giao dịch chi ở Thu chi vẫn hiển thị
 • Chọn mục Xóa giao dịch nợ: giao dịch nợ ở Sổ nợ cho phiếu nhập hàng sẽ bị mất
 • Không chọn mục Xóa giao dịch nợ: giao dịch nợ ở Sổ nợ vẫn hiển thị

Sau đó, ấn Xác nhận (6) để xóa phiếu nhập hàng

Lưu ý : Đối với các giao dịch nhập hàng chưa thanh toán, hệ thống sẽ không ghi nhận giao dịch chi và giao dịch nợ

Bạn có thể quan tâm:

Hướng dẫn hoàn trả đơn hàng

Hướng dẫn xem báo cáo Kho hàng hiệu quả

Hướng dẫn nâng cấp phiên bản PRO