Hướng dẫn quản lý sổ nhập hàng hiệu quả trên phần mềm Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết:

Sổ nhập hàng là sổ chi tiết ghi lại các phiếu nhập kho hàng hoá mua từ nhà cung cấp.

Bài viết này, phần mềmSổ Bán Hàng hướng dẫn bạn xem và sử dụng Sổ nhập hàng hiệu quả tránh thất thoát kho hàng hoá.

1. Cách quản lý sổ nhập hàng

Bước 1: Mở Sổ nhập hàng

Thêm tính năng (1) > Kho hàng (2) > Sổ nhập hàng (3)

Bước 2: Quản lý danh sách phiếu nhập kho và xem lại chi tiết nhập hàng

Tại đây, bạn được cung cấp các thông tin:

 • Mã phiếu nhập hàng: sẽ được ký hiệu #NH+số thứ tự phiếu đã tạo.
 • Ngày nhập hàng: ngày nhập hàng vào kho.
 • Trạng thái thanh toán cho nhà cung cấp
 • Giá trị phiếu nhập hàng: tổng tiền nhập hàng.

Bạn cũng có thể:

 • Tìm kiếm phiếu nhập hàng bằng cách nhập mã phiếu nhập hàng trên thanh tìm kiếm(1)
 • Bấm tải báo cáo (2) để xem dưới dạng file excel và lọc các thông tin nếu muốn.
 • Ngoài ra, bạn có thể bấm vào bộ lọc (3) để lọc các thông tin cần tìm kiếm theo thời gian, loại nhập hàng, tình trạng, nhà cung cấp.

 • In tem mã vạch sản phẩm theo phiếu nhập hàng: Chọn đơn hàng có sản phẩm cần in tem mã vạch (1) > Máy in (2) > Điều chỉnh số lượng (3) > Bắt đầu in (4)

 • Thay đổi trạng thái thanh toán cho nhà cung cấp: Chọn đơn hàng cần thay đổi trạng thái thanh toán (1) > Thanh toán (2) > Nhập số tiền đã trả (3) > chọn nguồn tiền thanh toán (4) > Xác nhận (5)

Tính năng Nhập hàng được sử dụng để tạo phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp khi cần nhập thêm hàng vào kho giúp quản lý kho hàng hoá chính xác, hiệu quả. Mặc khác bạn nhập hàng nhưng nhập nhầm số lượng, nhầm số tiền ? Bạn muốn thay đổi số hàng nhập hoặc số tiền? Ngoài ra, giao dịch nợ, giao dịch chi cần tính toán lại khi thay đổi phiếu nhập hàng.

2. Hướng dẫn tạo, hủy phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp

2.1. Tạo phiếu nhập hàng

Để tạo mới phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Vào Xem thêm (1) > Kho Hàng (2) > Nhập hàng (3)

Bước 2:Tìm kiếm sản phẩm cần nhập (4) > Chọn sản phẩm cần nhập, nhập số lượng (5) > Tiếp tục (6) > Tại trang Phiếu nhập hàng, chỉnh sửa thông tin phiếu nhập hàng (nếu cần):

 • Số lượng nhập: Tổng số lượng hàng hoá thực nhập về kho.
 • Giá nhập: Đơn giá nhập cho 1 đơn vị sản phẩm nhập từ nhà cung cấp.

Nếu giá nhập thay đổi so với giá đã lưu, bạn có thể chỉnh sửa giá nhập ngay tại Phiếu nhập hàng bằng cách nhấn vào sản phẩm cần sửa giá (7.1), tại Giá nhập nhấn biểu tượng chiếc bút, xoá giá nhập cũ và nhập giá nhập mới (7.2)

 • Nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp trong danh sách đã lưu. Nếu bạn nhập hàng từ nhà cung cấp mới, bạn có thể tạo mới nhà cung cấp ngay tại Phiếu nhập hàng.
 • Chiết khấu: Số tiền được giảm khi mua hàng của nhà cung cấp.
 • Chi phí phát sinh: Số tiền phát sinh bạn phải trả thêm khi nhập hàng về kho.
 • Ghi chú đơn hàng: Bạn viết ghi chú ở đây và có thể lưu lại ảnh hàng hoá nhập kho hoặc ảnh chứng từ do nhà cung cấp gửi.

Bước 3: Chọn Nhập hàng (8) để hoàn thành tạo phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp.

 • Nhập số tiền thanh toán hoặc bấm ghi nợ > chọn nguồn tiền (9)
 • Bấm Xác nhận (10) để xác nhận nhập hàng

2.2. Hủy phiếu nhập hàng

Để hủy phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp bạn thao tác theo các bước sau:

2.2.1. Hủy phiếu nhập hàng đã thanh toán

Vào Thêm tính năng (1) > Kho Hàng (2) > Sổ nhập hàng (3) > Chọn giao dịch (4) > Biểu tượng thùng rác (5)

Tại đây, bạn có thể:

 • Tích chọn ghi lại giao dịch vào thu chi: ghi lại khoản thu khi được hoàn tiền từ nhà cung cấp
 • Chọn Nguồn tiền

Sau đó, ấn Xác nhận (6) để xóa phiếu nhập hàng

2.2.2. Hủy phiếu nhập hàng đã ghi nợ

Vào Thêm tính năng (1) > Kho Hàng (2) > Sổ nhập hàng (3) > Chọn giao dịch (4) > Biểu tượng thùng rác (5)

Sau đó, ấn Xác nhận (6) để xóa phiếu nhập hàng

Lưu ý : Đối với các giao dịch nhập hàng chưa thanh toán, hệ thống sẽ không ghi nhận giao dịch chi và giao dịch nợ

Chúc bạn quản lý thật hiểu quả các phiếu nhập hàng để kiểm soát được hàng hóa tốt nhất.

Chia sẻ bài viết: