Quản lý sổ nợ

Chia sẻ bài viết:

Tính năng Sổ nợ hỗ trợ bạn quản lý các khoản mà bạn cho khách hàng nợ khi mua hàng, các khoản nợ từ cá nhân bạn, hoặc những khoản nợ bạn phải trả cho các nhà cung cấp. Giúp bạn không bỏ quên khoản nợ nào, Sổ Bán Hàng cung cấp các nội dung sau để quản lý nợ thông minh, hiệu quả:

Chia sẻ bài viết: