Hướng dẫn thay đổi số điện thoại cửa hàng

Chia sẻ bài viết:

Thông tin liên hệ là các thông tin giúp khách hàng có thể liên hệ được với bạn, cũng chính là những thông tin được thể hiện trên hoá đơn bán hàng của cửa hàng bạn. Việc để số điện thoại liên hệ chính xác sẽ giúp cho khách hàng liên hệ với bạn nhanh chóng.

Trong bài này, Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn các bước để thay đổi số điện thoại cửa hàng:

Bước 1: Mở trang Cài đặt cửa hàng

Nhấn vào ảnh đại diện cửa hàng (1), chọn Cài đặt cửa hàng (2) để vào trang Cài đặt cửa hàng

Bước 2: Tại trang Cài đặt cửa hàng, bạn chọn Thông tin cửa hàng (3) để vào trang Thông tin cửa hàng, sau đó nhập số điện thoại bạn muốn tại Số điện thoại (4). Cuối cùng nhấn Cập nhật (5) để hoàn thành đổi số điện thoại cửa hàng

Chia sẻ bài viết: