Hướng dẫn đổi tên cửa hàng

Chia sẻ bài viết:

Trong phần thông tin cửa hàng, bạn có thể thay đổi tên cửa hàng của bạn. Điều này rất quan trọng, giúp cho cửa hàng của bạn được nhiều người biết đến và hoạt động kinh doanh trở lên hiệu quả hơn.

Để thay đổi tên cửa, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở trang Cài đặt cửa hàng

Nhấn vào ảnh đại diện cửa hàng (1), chọn Cài đặt cửa hàng (2) để vào trang Cài đặt cửa hàng

Bước 2: Tại trang Cài đặt cửa hàng, bạn chọn Thông tin cửa hàng (3) để vào trang Thông tin cửa hàng, sau đó nhập tên cửa hàng bạn muốn tại Tên cửa hàng (4). Cuối cùng nhấn Cập nhật (5) để hoàn thành đổi tên cửa hàng

Chia sẻ bài viết: