Hướng dẫn tạo giao dịch nợ trên Sổ Bán Hàng

Chia sẻ bài viết:

Tiền của bạn phải về túi bạn. Công việc bán hàng bận rộn, bạn có quá nhiều thứ cần nhớ khiến bộ não quá tải nên thường xuyên quên nợ. Việc ghi nợ thủ công vào sổ giấy vừa tốn sổ giấy vừa mất thời gian cộng nợ. Đừng lo! Đã có Sổ Bán Hàng sẽ lưu lại hết tất cả khoản bạn cho nợ và những khoản bạn mượn nợthông minh,chính xác và tiện lợi. Trong bài viết này Sổ Bán Hàng sẽ hướng dẫn bạn cách ghi giao dịch nợ trên Sổ nợ.

  1. Hướng dẫn tạo giao dịch Tôi cho nợ

Bước 1: Mở trang Sổ nợ bằng 1 trong 2 cách sau:

  • Nhấn Xem thêm (1) để mở Kho ứng dụng của Sổ Bán Hàng, chọn Sổ nợ (2)
  • Nhấn Thêm (1), chọn Sổ nợ (2)

Bước 2: Nhấn Tôi cho nợ (3) > nhấn tìm tên khách hàng trên thanh tìm kiếm(4) > Chọn khách hàng (5)

Nếu khách hàng không có trong danh sách, bạn hoàn toàn có thể tạo mới khách hàng ngay tại phiếu tạo nợ

Bước 3: NhậpSố tiền (6) > Ngày chi tiền (7) > Ghi chú (8) > Tạo (9) để lưu giao dịch

  1. Hướng dẫn tạo giao dịch tôi mượn nợ

Bước 1:Mở trang sổ nợ bằng 1 trong 2 cách sau:

  • Nhấn Xem thêm (1) để mở Kho ứng dụng của Sổ Bán Hàng, chọn Sổ nợ (2)
  • Nhấn Thêm (1), chọn Sổ nợ (2)

Bước2: Nhấn Tôi mượn nợ(3) > Nhấn tìm tên khách hàng trên thanh tìm kiếm (4) > Chọn khách hàng (5)

Nếu khách hàng không có trong danh sách, bạn hoàn toàn có thể tạo mới khách hàng ngay tại phiếu tạo nợ

Bước 3: Nhập Số tiền (6) > Ngày nhận tiền (7) > Ghi chú (8) > Tạo (9) để lưu giao dịch

Chia sẻ bài viết: