Cách sửa giá sản phẩm?

Chia sẻ bài viết:

Bước 1

Tại trang chủ của ứng dụng, chọn mục Cửa Hàng (góc dưới tay trái) để vào trang thông tin chung của Cửa hàng Số.
Chọn Quản lý sản phẩm (ở khoảng giữa màn hình) như hình mình họa bên dưới để vào trang Quản lý sản phẩm.
 
 

Bước 2

Tại trang Quản lý sản phẩm, chọn sản phẩm cần sửa giá trong mục tổng sản phẩm, màn hình sẽ chuyển đến giao diện Chi tiết sản phẩm.
 
Chọn mỳ hảo hảo là sản phẩm cần sửa giá
 

Bước 3

Tại Chi tiết sản phẩm, nhập giá muốn sửa tại mục Giá niêm yết.
Vd: nhập giá mỳ hảo hảo là 6000 đ
 
Nhập xong, chọn Cập nhật là bạn đã sửa giá thành công.
 
 
 

Vậy là bạn đã sửa giá thành công!

 
 
 
 
Chia sẻ bài viết: