Bật/tắt hiển thi dòng thông tin giá khuyến mãi

Chia sẻ bài viết:

Giá khuyến mãi sản phẩm là thông tin sẽ hiển thi trong mục tạo sản phẩm. Giá khuyến mãi là trường thông tin giúp bạn điền giá đã giảm so với giá bán để sản phẩm có giá ưu đâĩ cho khách hàng tạo điều kiện chọn mua hàng nhanh hơn. Trường hợp bạn tạo sản phẩm nhưng không thấy thông tin để thêm giá khuyến mãi hoặc bạn muốn tắt đi trường thông tin này vì bạn chỉ quản lý sản phẩm không cần điền giá khuyến mãi thì bạn có thể thao tác theo các bước sau:

Cách 1: Tại trang quản lý, chọn vào ảnh đại diện cửa hàng (1), chọn Cài đặt cửa hàng (2), chọn Cài đặt sản phẩm (3), tại trang cài đặt sản phẩm bạn chọn bật/tắt Giá khuyến mãi (4)

Cách 2: Tại trang quản lý, chọn Xem thêm (1) >Sản phẩm (2), chọn sản phẩm bất kì (3), tại trang chi tiết sản phẩm bạn chọn biểu tượng (Cài đặt) (4), tại trang cài đặt sản phẩm bạn chọn bật/tắt Giá khuyến mãi (5)

Cách 3: Tại trang quản lý, chọn biểu tượng + góc dưới phải màn hình (1) > Tạo sản phẩm (2), tại giao diện Tạo sản phẩm bạn chọn biểu tượng (Cài đặt) (3), tại trang cài đặt sản phẩm bạn chọn bật/tắt Giá khuyến mãi (4)

Sau khi bật/tắt hiển thị dòng thông tin Giá khuyến mãi bạn vào lại mục Tạo sản phẩm dòng thông tin này sẽ được thêm vào hoặc tắt đi.

Chia sẻ bài viết: